AMBICIJA

Kratki ruski strip bez reči

 

Ambicija je težnja za isticanjem, za uspehom, priznanjem ili slavom. Ona može biti podsticajna i konstruktivna, ako je u skladu sa mogućnostima individue i ako nije uperena protiv drugih ljudi.

Ambicija postaje nezdrava i destruktivna kada je u neskladu sa sposobnostima pojedinca, kada je nerealna, bezobzirna i udružena sa sujetom, mitomanijom i samoljubivošću.

Strip bez reči - Ambicija

Moja ambicija je da u deset rečenica kažem šta drugi kažu u celoj knjizi.

Friedrich Nietzsche