OPONAŠANjE

 

Volim Mačke, jer prežive svaki pad, a i onih devet života, nije zanemarljivo.

Žena

Oponašanje mačke - žena i mačka

Žena i mačka

Volim Žene, jer one znaju da budu mačkastije od Mačke, i dala bih svojih devet života za tu urođenu umiljatost.

Mačka

 

Danijela Božičković Radulović

Najlepša ostvarenja sa XIII konkursa za najkraću kratku priču IK Alma