SKUPI SUDSKI TROŠKOVI

Skupi su vam sudski troškovi? Probajte medijaciju

 

Koliko puta vam se desilo da hoćete nekog da tužite jer su povređena vaša prava. Ipak, kada se priberete, i zapitate koliko će to da košta, vi pognute glave odustanete. Još gore ukoliko ste se upustili u parnicu, pa „dobar dan“ kod advokata nekih 100 €, pa veštak „ćapi“ nekih 600 €, pa sud odloži suđenje zbog sprečenosti druge strane, a vi platili advokata za taj dan… „Dala baba dinar da uđe u kolo dva da izađe…“ Sve to deluje jako sumorno, ali vi ne želite da odustanete od vaših prava. I ne treba.

Skupi sudski troškovi i medijacija

Izbegnite skupe sudske troškove uz medijaciju

Stupanjem na snagu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova , 01.01.2015. godine, u pravosudni sistem ušla je medijacija – alternativno rešavanje sudskih sporova. I kao je medijacija ušla još 2005. godine, tadašnji zakon je dobio nadimak iz milošte „Zakon koji su pisale sudije“, pa vam je jasno što medijacija nije mogla da zaživi u praksi. Uslovi da butete medijator, bili su toliko zahtevni da faktički taj posao je bio rezervisan ili za sudije ili za dugogodišnje advokate.

Šta je medijacija? Medijacija je postupak između suprodstavljenih strana koje uz pomoć posrednika, odnosno medijatora, nastoje da mirnim putem, putem pregovora i dogovora, reše svoj sporni odnos mimo suda. Medijator nije sudija, niti arbitar, i on nema pravo da odlučuje, niti da savetuje stranke. Uloga medijatora je da učestvovanjem u postupku sa strankama zajedno uoči njihove interese i svede na nivo nezadovoljenih potreba, ne bi li na taj način došli do adekvatnog rešenja prihvatljivog za obe strane. Medijatori su nepristrasni. Medijatora možete da izuzmete u svakom trenutuku ukoliko posumnjate u njegovu nepristrasnost.

Medijacija je tajan postupak, takođe i dobrovoljan. Medijaciji možete da pristupite bilo pre sudskog postupka ili u toku njega. U slučaju da ste već u parnici, imate pravo na zastoj zastarelosti od 60 dana.

Više o medijaciji i izboru medijatora možete pročitati na stranici MEDIJACIJA

 

Priredio : Medijator.com