MEDIJACIJA

Alternativno rešavanje sudskih sporova. Ko su medijatori i gde naći medijatora. Sajt medijatora u Srbiji – medijator.com

 

Stupanjem na snagu novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, 01.01.2015. godine, konačno se pružila mogućnost da medijacija kao oblik rešavanja sporova ozbiljnije uđe u pravosudni sistem Srbije. Nastala 70-tih godina prošlog veka u Americi, danas je medijacija vrlo razvijena na tom prostoru, dok je u Evropu došla nešto kasnije. Danas, sve zemlje bivše Jugoslavije imaju svoje nacionalne zakone o medijaciji.

Šta je Medijacija - alternativno rešavanje sudskih sporova

Šta je Medijacija i kome pomaže?

Šta je medijacija? Medijacija je postupak između suprostavljenih strana koje uz pomoć posrednika, odnosno medijatora, nastoje da mirnim putem, putem pregovora i dogovora, reše svoj sporni odnos. Medijator nije sudija, niti arbitar, i on nema pravo da odlučuje, niti da savetuje stranke. Njegova uloga je da učestvovanjem u postupku sa strankama zajedno uoči njihove interese i svede na nivo nezadovoljenih potreba, ne bi li na taj način došli do adekvatnog rešenja prihvatljivog za obe strane.

Pozitivna strana medijacije je znatna ušteda troškova, jer je medijacija jeftinija od sudskog postupka. Tajnost postupka. Za razliku od građanskih postupaka koji su uvek javni, te njima može prisustvovani sva zainteresovana javnost, medijacija je tajna i sve što se izgovori u tom postupku ostaje tajna za sva lica koja mu nisu prisustvovala. Jedna od značajnijih prednosti je nemogućnost korišćenja dokaza iznetim u medijaciji u drugim sporovima. Dakle, ukoliko na primer priznate sve što druga strana kaže, ona na to ne može da se pozove pred sudom bilo o istom predmetu spora ili nekom drugom. Izuzeće medijatora je uvek moguće. Ukoliko imate i malo sumnje u nepristrasnost medijatora, u svakom trenutku možete da ga izuzmete, za razliku od sudskog spora gde treba da se saglasi predsednik suda sa vama.

Medijacija je dobrovoljna te svaka strana u bilo kom trenutku može da odustane, bez ikakvih pravnih posledica. Jedini postupak u kome svi dobijaju. Dok na kraju sudskog postupka, uvek ima jedna strana koja je nezadovoljna odlukom, cilj medijacije je da svaka strana bude zadovoljna. Niko ne može da natera ni jednu stranu da pristane na ono na šta ona ne želi. Postupak medijacije se okončava potpisivanjem Sporazuma koji ima snagu vansudskog poravnanja, ali može imati i snagu izvršne isprave ukoliko to stranke žele. Ukoliko medijacija ne rezultira dogovorom, dalje svoje interese stranke mogu zastupati pred sudom.

I ako vam ovo može delovati kao utopija, medijacija ima veliki procenat uspešnosti, preko 80%!

Da bi vam medijacija bila dostupna, 31.01.2015. godine osnovan je prvi servis za medijaciju MEDIJATOR.COM, od strane studenata Pravnog fakulteta u Beogradu, članova Pravne klinike za medijaciju. Na sajtu koji je još u izradi, imaćete mogućnost da izaberete veliki broj medijatora i advokata obučenih za postupak medijacije. U ovom trenutku, možete dobiti besplatnu pravnu pomoć u oblasti alternativnog rešavanja sudskih sporova odabirom nekog od studenata medijatora, članova Pravne klinike za medijaciju.

Sajt možete pronaći na sledećim internet adresama: http://medijator.com, http://medijatori.com, i http://medijacija.eu

Autor: Gorazd Đurović, medijator.com