GOSPOD ISUS HRISTOS JE NAŠ SPAS

Sveti Makarije Veliki objašnjava suštinu hrišćanstva i gde leži spasenje naše duše, kako prestol Gospodnji treba da podignemo u srcu svome

 

3. GOSPOD, USTROJITELj SPASENjA

a) Za pale je jedino spasenje – Gospod. Gospod se smilovao i ovaplotio se radi našeg spasenja. Svojom krvlju je oprao grehe naše, blagodaću Svetoga Duha je obnovio našu oveštalu prirodu, i učinio nas podesnim za Svoje nebesko Carstvo.

Isus Hristos freska Pećka Patrijaršija Srbija i Sveti Makarije Veliki - Gospod je naše jedino spasenje

Isus Hristos – freska Pećka Patrijaršija, Srbija

49. Svet liči na bogatog čoveka koji poseduje velelepne i ogromne kuće, koji izobiluje srebrom i zlatom, različitim posedima i svakom poslugom, koga, međutim, iznenada spopada bolest i nemoć. Sva njegova rodbina stoji pored njega ali ga, i pored sveg bogatstva, ne može izbaviti od bolesti. Isto tako ni dušu koja je pogružena u greh ne može izbaviti nikakva životna marljivost, ni bogatstvo, niti bilo šta drugo. Jedino Hristov dolazak može očistiti dušu i telo.

50. Otkako je od Adama počeo da caruje greh, rod ljudski se začinje u bezakonju i u gresima rađa, od utrobe maternje se izopačujući i od majčinog krila lutajući. Zbog toga se Jagnje Božije smilovalo i došlo da Svojom silom sveže snažnoga, te da otme sasude koje je zaplenio, po rečenome: Zaplenio si plen (Ps.67,19).

51. Satana i knezovi tame su od prestupa zapovesti zaseli u srcu, umu i telu Adamovom kao na sopstvenom prestolu. Zbog toga je došao Gospod i na sebe primio telo od Djeve. Jer, ko bi mogao podneti da mu je bilo ugodno da dođe sa nepokrivenim Božanstvom? Naprotiv, pomoću tog oruđa, tj. tela, On je progovorio ljudima. Najzad, On je i lukave demone, koji su zaseli na telu, srušio sa prestola, tj. sa misli i pomisli kojima su oni upravljali, očistio savest, i samom sebi od uma, pomisli i tela napravio presto.

52. Bog je Mojsiju naredio da napravi bakarnu zmiju, da je podigne i prikuca na vrh drveta. Svi koje su ujele zmije dobijali bi isceljenje po pogledu na bakarnu zmiju. Tako je mrtva zmija pobeđivala žive, zato što je bila obraz Gospodnjeg tela. Jer, Gospod je Svoje telo, koje je primio od [Presvete] Marije, uzneo na Krst, rasprostro i prikucao na drvetu. I mrtvo telo je pobedilo i usmrtilo zmiju koja je živela i gmizala u srcu. Eto velikog čuda.

53. Dušu koja je u početku ranjena neisceljivom ranom pogubnih strasti nije mogao da isceli niko od pravednika, niti otaca, ni proroka, ni patrijaraha. Došao je Mojsije, ali ni on nije mogao da pruži savršeno isceljenje. Postojali su sveštenici, darovi, desetak, subota, novi mesec, pranje, žrtve, svepaljenice i sva ostala pravda se vršila po Zakonu ali se duša nije mogla isceliti i očistiti od nečistog toka zlih pomisli. Sva ta pravednost nije bila u stanju da izleči čoveka. [Najzad] je došao Spasitelj, istinski Iscelitelj, koji leči na dar i koji sebe daje za izbavljenje roda ljudskog. On je izvršio veliko i spasonosno izbavljenje i isceljenje duše. On ju je oslobodio od ropstva i izveo iz tame.

54. Lekarstva koja su uzeta od zemlje, tj. sopstvena pravedna dela, nisu mogla da izleče i iscele dušu od takve nevidljive rane. Čovek će dobiti isceljenje i dostići život jedino silom nebeske i Božanske prirode, darom Duha Svetog, i to po očišćenju srca Duhom Svetim.

55. Kada krene da obrađuje zemlju, ratar je dužan da uzme prikladno oruđe i odelo. Tako se i Hristos, Car nebeski i istinski Poslenik, došavši ka čovečanstvu koje je zapustelo od poroka, obukao u telo i umesto oruđa poneo Krst, On je obradio zapustelu dušu, izbacio iz nje trnje i čičak, iščupao korov greha i sve rastinje greha sažegao ognjem.

Obradivši je drvetom Krsta, On je u njoj posadio predivan duhovni vrt koji Bogu kao Vladici prinosi raznovrsne slatke i omiljene plodove.

56. Hristos Gospod je Novi Zavet (učinio) novom (stvarnošću). Krstom i smrću je srušio vrata ada i greha, izveo verne duše, darovao im Utešitelja i uveo u Svoje Carstvo.

57. U Zakonu je propisano da sveštenik uzme dva goluba: jednog da zakolje, a drugog da pokropi njegovom krvlju i pusti ga da odleti slobodan. Ovo dejstvo je bilo obrazac i senka istine. Jer, Hristos je zaklan, a Njegova krv, kojom se kropimo, čini da dobijemo krila Duha Svetog kojim bez smetnje letimo u vazduhu Božanstva.

58. Gospod naš Isus Hristos je došao da bi izmenio, preobrazio i obnovio prirodu i dušu, koja je zbog prestupa pregažena strastima, učinio novom, sjedinivši je sa Svojim Božanstvenim Duhom. On je došao da verujuće u Njega načini novim umom, novom dušom, novim očima, novim sluhom, novim duhovnim jezikom – jednom rečju, novim ljudima.

59. Potčinivši sebi čoveka, neprijatelj ga je za sebe načinio novim, obloživši ga štetnim strastima, pomazavši ga duhom greha i ulivši u njega vino svakog bezakonja. Tako je i Gospod načinio novog čoveka, izbavivši ga od greha i pomazavši ga Duhom Svetim.

60. Kao što u vidljivom svetu niko ne može da prepliva i pređe more bez lakog i pokretljivog broda koji je napravljen od drveta koje se lako održava na vodi, zato što će inače potonuti i poginuti, tako ni duša, sama po sebi, ne može da pređe, savlada i prepliva gorko more greha, neprohodni bezdan lukavih sila i tamnih strasti, ukoliko u sebe ne primi lakopokretnog, nebeskog, lakokrilog Duha Svetog, koji uništava i prevazilazi svako lukavstvo.

 

Sveti Makarije Veliki – Pouke o hrišćanskom životu, izabrane iz njegovih beseda

Izvor: Dobrotoljublje