Небојша Милосављевић

prolece3

Псалам

 .

Све што дише

нека хвали Господа.

Све што види

 нека хвали Господа.

Све што чује

 нека хвали Господа.

Све што стоји

 нека хвали Господа.

Све што хода

 нека хвали Господа.

Све што плови

 нека хвали Господа.

Све што лети

 нека хвали Господа.

Све што мисли

 нека хвали Господа.

Све што љуби

 нека хвали Господа.

Све што живи

 нека хвали Господа.

Све што спава

 да му сан и јава

будеш Ти,

 Господе.

.

На Псалам 150.