Небојша Милосављевић

Голубь-—-птица-мира

Сврха песме

Песмо моја,

бег си из учмалости

у радост живота.

Немир вечитог лутања

у светлим висинама времена.

 .

Дан је сваки

као лист

што у јесен падне,

а човек –

тек само грана у природи,

распет

као Христос

на Голготи,

Међу успоменама прошлости

И сневањима о будућности.

Мис’о му је садашња.

.