KRADEM TI SE U VEČERI

 

Kradem ti se u večeri,
u večeri pod pendžeri,
da ti bacim struk zumbula,
da ti cvijetak prozbori,
koliko te silno ljubim,
mrijem, dušo, za tobom.

Kradem ti se u večeri - Petar Konjović

Ti ne haješ za bolove,
za bolove srca moga.
Cvijet vene, mlad se suši,
sevdah ode uzaman.
Neka Bog ti drugog dad’e,
mrijem, dušo, za tobom.

 

Petar Konjović (1906)

 

Oliver Njego peva Kradem ti se u večeri