OPTIMIZACIJA SAJTA

Šta je SEO optimizacija sajta i kako to funkcioniše. Šta SEO donosi sajtu i kako unapredjuje poslovanje preko interneta

 

Jedna od glavnih potreba svake firme jeste dobro vođen marketing: državna preduzeća na ovaj način stiču društveni prestiž, dok ona u privatnom vlasništvu zavise od različitih načina reklamiranja, koji im pomažu da privuku kupce, odnosno korisnike usluga, te samim tim povećaju i ostvareni profit. Optimizacija sajtova u današnje vreme je ključna za marketing i zauzima ubedljivo prvo mesto među svim njegovim vidovima.

Danas gotovo da ne postoji osoba koja nije aktivan korisnik interneta, medija koji je odavno pretekao televiziju, novine i radio, medija koji pruža neuporedivo veće mogućnosti od telefonskog ili bilo koje druge vrste marketinga. Optimizacija sajtova je zato važna za Vaše poslovanje iz mnogih razloga, a mi Vam dajemo samo neke od njih.

Plasiranje sadržaja ciljnim grupama

Segmentiranje tržišta je od najvećeg značaja za početak reklamiranja, te treba biti veoma određen kada su u pitanju korisnici naših usluga ili kupci naših proizvoda. Kako internet pretražuje mnogo veći broj ljudi od onih koji gledaju televiziju, čitaju novine ili slušaju radio, to su i potencijali za stvaranje ciljnih grupa mnogo, mnogo veći, a kriterijumi njihovog formiranja brojniji. Optimizacija sajtova upravo pomaže da web prezentacija Vaše firme stigne do onih koji bi bili najzainteresovaniji za Vašu ponudu, te na taj način stvoriti veliki broj potencijalnih klijenata. Mogućnosti su nepregledne: od preusmeravanja korisnika društvenih mreža ili čitalaca određenog portala na Vaš sajt, do onih koji pretražuju ključne reči Vaše delatnosti na različitim pretraživačima. Optimizacija sajtova tako se usmerava isključivo na one koji pokazuju najveći potencijal da postanu kupci Vašeg proizvoda, odnosno korisnici usluga.

Veća vidljivost Vaše delatnosti

Povećanjem broja mogućih klijenata, optimizacija sajtova takođe povećava vidljivost Vašeg preduzeća, tačnije njegovu prisutnost u onlajn sferi. Sledeći korak je i stvaranje prepoznatljivosti, odnosno brenda Vaše firme, koji će najpre biti u prilici da izdvoji Vaš način poslovanja od konkurencije, te skrene pažnju na Vaše preduzeće. SEO, takođe, dovodi i do toga da se ciljne grupe s jedne strane povećavaju iz navedenih razloga, a sa druge strane i umnožavaju, jer će veća vidljivost Vašeg preduzeća doprineti da Vaše poslovanje stigne i do onih koji možda na prvi pogled ne bi bili zainteresovani za Vašu delatnost. Ipak, ovakvim vidom marketinga možete se pozicionirati kao lider u svojoj oblasti.

Optimizacija sajtova povećava iznos prihoda

Svima je jasno da dobar marketing stvara veći broj potencijalnih klijenata, ali optimizacija sajtova jeste vid reklamiranja koji u najvećoj mogućij meri može garantovati odlične rezultate, prvenstveno zato što analizom broja pretrage određenih ključnih reči ili iskusnim izborom parametara na društvenim mrežama može sa velikom pouzdanošću odrediti ciljne grupe za Vaše poslovanje. Samim tim, sa sigurnošću se može reći da optimizacija sajtova predstavlja najmanji nivo rizika kada je marketing Vaše firme u pitanju, jer preciznom analizom onlajn podataka dolazi do rezultata kome bi bilo najdelotvornije Vašu ponudu i plasirati. Potencijalni kupci, odnosno korisnici usluga, razlikuju se i po spremnosti da postanu realni klijenti, a onlajn prezentacije plasiraju se upravo onima koji poseduju najveći nivo ovakvog potencijala prema unapred definisanim kriterijumima. U krajnjem ishodu, to neminovno znači i povećanje iznosa prihoda Vaše firme.