NEOBIČNO DRVEĆE

Kakvo sve drveće postoji na ovom svetu pokazuje ova sjajna galerija fotografija drveća širom sveta

 

Drveće je najstarije i najveće živo bića na zemlji. Neka su se čudno oblikovala, neka drveća su prekrasna, a neko drvo oblikuju ljudske ruke da privuku i zabave.

Stablo ili drvo u botanici je svaka višegodišnja biljka, koja se sastoji iz korena, vidljivog drvenog debla i grana, koje čine krošnju drveta. Dele se na zimzeleno i listopadno drveće. Minimalna visina koja razlikuje stablo od grma obično je od 3 m do 6 m, ovisno o autoru. Neki autori smatraju, da stabla trebaju imati najmanje 10 cm promjra debla. Biljke koje ne ispunjavaju navedene uslove obično se svrstava u grmlje. U poredjenju s većinom drugih biljaka, stabla su dugovečnija, neka žive i nekoliko hiljada godina, a mogu narasti do 115 m visine. Drvo je važan deo prirodnog krajolika, zbog sprečavanja erozije, proizvodnje kiseonika, smanjenja emisije ugljen dioksida u atmosferi, služe kao izvor hrane, zaštite i sl.

Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća šareno drvo

Drveće se javlja u mnogo različitih redova i porodica biljaka. Evoluirala su zasebno u nepovezanim skupinama biljaka, kao rezultat različitih ekoloških prilika, što je klasičan primer paralelnih evolucija. Uz procenu od 100 000 vrsta drveća, broj vrsta drveća širom sveta čini ukupno oko 25% svih živih biljnih vrsta. Većina vrsta drveća raste u tropskim krajevima sveta, a mnoga od tih područja botaničari još nisu istražili, što daje nepotpune podatke o raznolikosti vrsta.

Poštujte drvo kada se nadjete kod njega, ono to zaslužuje. A sad pogledajte fotografije drveća koje će vas oduševiti.

Stabla rastu na prostorima, gdje ima dovoljno svetlosti, topline i vode. Prema podacima FAO-a 2000. godine, 30% kopnene površine bilo je prekriveni šumom. Šumsko drveće na jednom hektaru proizvodi 6-20 tona organskog materijala, što je najveća proizvodnja biomase na kopnu. Ukupna količina proizvedene drvne mase u svetu 2005. godine iznosila je 422 gigatone. Budući da se oko polovice drvne tvari sastoji od ugljenika, šume su važne u postizanju ravnoteže ugljen dioksida u Zemljinoj atmosferi.

 

Najstarije drvo na pleneti staro preko 5000 godina

Najstarije drvo na pleneti staro preko 5000 godina

Boabab drvo života Drvo čvor Ljubičasto drveće Madagaskar drveće Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća baobab Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća breze Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća drvo kosa Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća drvo luk Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća kao srce Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća kiparis Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća Kostarika koren drveta Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća u Africi Neverovatno drveće - fotografije neobičnog drveća vetar i drvo Tunel od drveća