NOVO ZANIMANJE – MEDIJATOR

Kako postati medijator, ovlašćeni posrednik u vansudskom rešavanju sporova

 

U sveopštoj krizi i besparici, nađe se po koja i lepa vest. U Srbiju je stiglo novo zanimanje – Medijator. Medijator, odnosno posrednik, je ovlašćeno lice za vođenje postupka medijacije, odnosno, postupka za alternativno rešavanje sudskih sporova. Šta je medijacija  i čemu služi, već je pisano ovde, te više možete pročitati na Bašti Balkana u rubrici „Ekonomija“.

Novo zanimanje - Medijator

Kako postati medijator?

Medijator nije sudija, niti je arbitar i nema pravo da savetuje stranke. Njegova uloga je da pomogne strankama da razumeju svoje interese i svedu ih na nezadovoljene potrebe koje su srž sukoba između stranaka. On nastoji da stranke zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvatljivo za obe strane. Prostije rečeno, on je treća neutralna strana koja posreduje između njih.

Autori ovog članka već vide na vama tužan izraz lica, ali ja nisam pravnik, ništa od mog novog zanimanja! Medijator ne mora biti pravnik, niti psiholog, ali o uslovima koji moraju da se ispune ostavićemo za kraj ovog članka.

Medijatori su nezavisni i nepristrasni. Ukoliko stranke u bilo kom trenutku posumnjaju u njihovu nepristrasnost mogu da ih izuzmu iz postupka ili da prekinu medijaciju.

Medijator započinje postupak tako što izlaže „Uvodnu reč“. U uvodnoj reči, on se predstavlja strankama, predstavlja postupak medijacije, daje strankama da potpišu Sporazum o pristupanju medijaciji i potom daje njima reč da se predstave.

Nakon „Uvodne reči“, stranke izlažu svoje viđenje spora po redosledu kako su se dogovorile. Nakon pozitivnog okončanja postupka stranke potpisuju Sporazum.

Izbor medijatora vrše stranke sporazumno.

Uslovi da bi se postao medijator

Lice mora da je: 1. poslovno sposobno ; 2. da je državljanin zemlje u kojoj želi da vrši usluge medijacije; 3. da je završilo osnovnu obuku za posrednika; 4. da ima visoku stručnu spremu; 5. da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja; 6. da ima dozvolu za posredovanje; 7. da je upisano u Registar posrednika.

U određenim oblastima zakonom mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje posredovanja. Takođe, u međunarodnom posredovanju i posredovanju u prekograničnim sporovima posrednik može biti i strani državljanin pod uslovom da je ovlašćen da se bavi posredovanjem u drugoj državi, i pod uslovom uzajamnosti.

Dakle, prostije rečeno, samo vam je potrebna zvanična obuka i da imate visoku stručnu spremu. To znači da možete imati bilo koji završen fakultet.
Za podnošenje prijave i upis u Registar medijatora,kao i za zvaničnu obuku, obratite se Nacionalnom udruženju medijatora Srbije.

Autor: Medijator.com