OTAC STEFAN KARULJSKI I ZADNJA VREMENA

Šta je govorio svetogorski starac Stefan Karuljski o kraju sveta i kako se pripremiti za kraj sveta i zadnja vremena ako nas zadese

 

Otac Stefan Karuljski je sahranjen pored manastira Slanci u Beogradu. Njegov grob je postao mesto hodočašća. Oni koji su ga znali za života, smatraju ga svetim. Narod veruje u blagodatno delovanje njegovih molitvi, pa mu upućuje molbe za pomoć i spasenje. Otac Stefan Karuljski je bio neobično krotka i blaga osoba. Voleo je cveće i njegova kelija na Karulju je bila sva okružena cvećem. Iako su na Karulji (Sveta Gora, mesto na nepristupačnim stenama gde se podvizavaju monasi) to sve stene i krš naokolo, cveće je uspevalo. Znak blagodati.

Otac Stefan Karuljski i znaci zadnjih vremena

Otac Stefan Karuljski i znaci da dolaze zadnja vremena

Kako je govorio otac Stefan Karuljski o znacima za zadnja vremena sledi u nastavku teksta. I da napomenemo važnu pouku svih svetih staraca: Samo naša iskrena molitva i svet život po Jevandjelju mogu da umilostive Gospoda i odgode zadnja vremena.

. . .

STARAC STEFAN KARULJSKI O POSLEDNJIM VREMENIMA

Starac Stefan Srbin (ili Stefan Karuljski), veoma značajna ličnost pravoslavlja, proživeo je pola veka na Svetoj Gori. Tokom tih pet decenija, ovaj monah se istakao poučavanjem, tj. sposobnošću da pravoslavnu hrišćansku veru prenese drugima, ali i svojim interesovanjem za mnoga važna pitanja sa kojima se suočava savremeni čovek. Rođen 1922, umro je u decembru 2001. (po starom kalendaru, 21. novembra) u Beogradu, u dobi od 79 godina. Na Svetoj Gori je živeo od 1950. do 2000, do godinu dana pre svoje smrti.

Jedna tema o kojoj je često govorio starac Stefan Karuljski je ona koja se odnosi na kraj sveta i na događaje povezane sa tim: o pojavi Antihrista, o broju 666… Nije bio mali broj onih koji su se interesovali za ova složena pitanja. Monah je uvek bio spreman da prenese svoje stavove o ovim temama, o čemu su ostali i zapisi. Evo šta je rekla i zapisala ova velika ličnost pravoslavlja:

„Kada vidite da Jevreji grade Solomonov hram, treba da pribavite namirnice za 3-4 godine, a naročito brašno… Pre nego što počnu izgradnju hrama, ne treba da se pripremate. Gospod će dozvoliti da hram izgrade neposredno pre konačnog kraja sveta. Pre tog vremena nije moguće da ga izgrade, jer će u njemu vladati njihov car, čije ime označava katastrofu, a koje je već počelo da se postavlja u vidu broja 666 na one koji ne shvataju da ih zbog toga čekaju večne muke. Ovaj car katastrofe će sedeti i nad njihovim glavama i neće moći da ga se otarase. Ovo će učiniti Gospod kada dođe vreme strašnog poslednjeg suda.

Pre nego što se završi istorija sveta, desiće se još jedan važan događaj za koji savremeni pisci teolozi malo ili skoro ništa ne navode. Jevreji će se obratiti  Gospodu Isusu Hristu i preći u hrišćanstvo. Naravno, ne svi. Kada će se to desiti? Ili u vreme Antihrista, kada uvide i u stvarnosti da ih je Antihrist zaveo na stranputicu, ili pre toga. Ovo će pokazati vreme. Ovde mogu da kažem sa sigurnošću da će se sve to dogoditi, ali ništa više ot toga…“

Zapitkivan od strane mnogih vernika da li će biti znakova koji će najaviti drugi Hristov dolazak i kraj sveta, starac bi im objašnjavao:

„Prema učenju Svetog Pisma, znaci i užasni vesnici kraja sveta i drugog dolazak našeg Gospoda našeg Isusa Hrista su:

– umnožavanje nepravde među ljudima,

– propovedanje Svetog Jevanđelja širom sveta, svim narodima,

– prirodne katastrofe,

– dolazak Antihrista,

– borba protiv Svete Hristove Crkve…“

Specifični primeri znakova koji će prethoditi kraju materijalnog sveta, a koje je naveo starac Stefan su: „U vreme kraja sveta, bezakonje će dostići vrhunac. U svetu će vladati zloba i mržnja. Tada među ljudima neće postojati ni ljubav, niti uzajamno poštovanje. Naravno, neće je potpuno nestati, ali u većine ljudi će ljubav zahladniti. Ljudi će se mrzeti, svako će brinuti samo o sebi i nastojaće da nanese štetu svojim bližnjima.

Istovremeno će se pokolebati u veri i poverovaće mnogim prevarantima i lažnim prorocima. Bezakonje među ljudima će vladati u tolikoj meri da neće prepoznati znakove kraja sveta, koje će Gospod poslati u vidu raznih prirodnih katastrofa i na kraju, samog Antihrista.

Kao što je bilo u danima Noja, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg. U svetu će se umnožiti čulnost, stomakougađanje i pijanstvo u tolikoj meri da tuge i nevolje koje će im poslati Gospod da ih osvesti – glad, zemljotresi, bolesti i na kraju strašne muke od strane Antihrista ljudima pijanim od razvrata – neće kod njih izazvati nikakav osećaj straha i potrebe za pokajanjem…“

Tumačenja koje je dao starac o Otkrovenju, odnosno o ličnosti Antihrista i o „broju zveri“, tj. 666, bila su predmet mnogih rasprava. Tumačenja su zasnovana isključivo na Jovanovom Otkrovenju i potpuno su u skladu sa učenjima naše Crkve. Evo šta je zapravo rekao starac Stefan:

„Tajna o Zlom se čuva u velikoj tajnosti od nas. Oni koji rade na tome – a zna se ko su – čine sve da bude rođen i da odraste u velikoj tajnosti ovaj izrod zla, da se pouči metodama Satane, odnosno da se u početku prikaže kao dobar, slatkorečiv, pobožan, naučen da posti, zaštitnik hrišćana, tj. da se pretvara što više i bolje može pod obličjem jagnjeta dok se ne prigrabi vlasti. A onda će zbaciti masku i pokazati toliku zlobu, koliku svet još nije video.

Ovu zlobu će prvi osetiti na svojoj koži Jevreji, koji su ga i bili doveli na vlast. Oni će pokušati da ga zbace, ali neće moći. Tek tada će Jevreji priznati Gospoda našeg Isusa Hrista i tek onda će zbaciti sa lica masku tj. veo koji su nosili toliko hiljada godina, pa će se obratiti Hristu i plakati za njim, kao što udovica majka plače kad sahranjuje sina jedinca. Tek tada će Jevreji prihvatiti hrišćanstvo i okrenuti se Isusu Hristu“.

Starac je takođe rekao o pojavi Antihrista:

„Kad počne izgradnja Solomonovog hrama, biće već sasvim izvesno da je Antihrist tu i da nam preostaje samo nekoliko godina života na Zemlji. Onda nam ne ostaje ništa drugo osim da pribavimo namirnice, jer će vladati potpuna nestašica, čak i među onima koji su primili pečat Antihrista i broj 666. Sveti Oci kažu da će naročito oni koji su primili pečati osećati mnogo veću glad i da će zbog nedostatka hrane jesti leševe ljudi koji će umirati od gladi na sve strane. Oni koji ne prihvate pečat i broj, uz Božiju pomoć će izdržati da ne jedu leševe…“

Sledi još nekoliko odlomaka o tome o čemu je govorio starac Stefan, a koji se odnose na poslednja vremena i koji bi trebalo da nas navedu na razmišljanje.

Otac Stefan Karuljski i njegovo cveće ispred kelije

Otac Stefan Karuljski i njegovo cveće ispred kelije

„Pred nama su dani važnih događaja. Hrišćanstvo još nije reklo poslednju reč. Preko nas će se širiti ime Hristovo. Preko nas će biti i poslednji strašni sud. Mi nećemo suditi samo svetu već i palim duhovima, uzrocima svih zala. Kada? Kada Gospod ispuni Svoje carstvo novim dušama, ustupivši im mesto palih duhova, kao što je jasno napisano u Davidovim psalmima. Kada ne bude više bilo onih koji žele spasenje, već samo onih koji su se u potpunosti predali služenju Zlom i koji neće više želeti ni da čuju za Gospoda, tada će se ostvariti Božija volja da nastane kraj ovog vidljivog materijalnog sveta, koji neće biti uništen, ali će se vatrom pretvoriti u vatru, kao kada kovač topi metal i lije ga u kalup dajući mu oblik koji želi. Tokom ovih strašnih događaja, Gospod će kriti Svoje vernike i uprkos strašnim progonima će se tajno služiti Sveta Liturgija, a jedina molitva će tada biti: „Gospode, dođi što pre…“ Gospod neće kasniti. Doći će i uzvisiti i ujediniti vojujuću zemaljsku Crkvu sa pobedničkom nebeskom Crkvom i tom carstvu neće biti kraja“.

Sve gore navedeno je od posebnog interesa i predstavlja jedinstvene  dokumente naše novije hrišćanske tradicije. Evo šta je još rekao o poslednjim vremenima starac Stefan:

„Tokom vladavine Antihrista će biti veoma strašnih progona Svete Crkve. Tada niko neće biti u stanju da pouči ljude šta je dobro, već samo šta je zlo. Tada će biti dovoljno da se svako povuče tamo gde mu pokaže Gospod i da se moli za što brži dolazak Gospoda. Pre vladavine Antihrista, svako treba da se pobrine da se spase što više ljudi, pa će dobiti veliku nagradu od Gospoda. Sada nam je vreme propovedi. To biva prema darovima koje nam je svima dao Gospod: pisanjem, podsećanjem, savetima… Nemoj kriti svoj dar. Još mnogo toga može da se uradi za spasenje nas i bližnjih, a posebno onih koje nam je poverio Gospod. Čim počne vladavina katastrofalnog Antihrista, odmah pođi, sakrij se i čekaj Gospoda…“

Potresne su starčeve reči, ali još potresnije je ono što sledi u vezi dolaska proroka Ilije, kao što je inače zapisano u Otkrovenju Jovanovom, a za koga starac Stefan Srbin prorokuje:

„Treba da znamo da će sedam godina pre kraja sveta doći prorok Ilija i prorok Enoh, da propovedaju narodu da ne primi Antihrista i njegov katastrofalni broj i pečat. Iz nepotvrđenih izvora sam saznao da je prorok Ilija već došao i počeo propoved u svetom gradu Jerusalimu. To mi je rekao očevidac. Ako je ovo istina, onda nam je ostalo veoma malo života na zemlji. Dobro bi bilo da svako iskoristi ovo vreme i učiniti nešto za svoj i za večni život. Ne treba da čekamo, jer će brzo proći ovo kratko vreme.

Prvo, odreci se svojih grehova. Pogledaj u svoju dušu da bi pronašao koji greh te je najviše savladao i odmah pokreni borbu protiv njega. Pokaj se i ispravi svoj život. Nemoj dozvoliti da dočekaš sud Božiji sa ovim grehom na duši. Onda će biti kasno za pokajanje. Ostavi taj greh ranije, zameni ga nekim dobrim delom,  obrati se Gospodu svim svojim srcem i dušom i plači pred Gospodom moleći da ti oprosti i da te pomiluje. Tvoj sveti anđeo čuvar će prikupiti tvoje suze i tvoje pokajanje i predstaviti ih pred Gospodom kada bude sudio…“

U ovom trenutku, moramo da prokomentarišemo izjavu starca Stefana o tome da je proprok Iliji već došao, zajedno sa prorokom Enohom. Prema svetoj knjizi Otkrivenja, dva proroka će se boriti protiv mračnog tiranina čovečanstva, ali će ih on poraziti i ubiti. Kada je starac Srbin rekao da je prorok „došao“, sledio je uhodanu stazu proročkih zapisa da se uvek govori o neodređenom vremenu, ali i da se pokaže da su ovi svetski istorijski događaji veoma blizu, u svakom slučaju ne tako daleko od našeg vremena. Ne misli, dakle, doslovno da je prorok Ilija započeo propovedanje, ali želi da simbolično pokaže da neće kasniti da se pojavi i bori protiv Antihrista.

Otac Stefan je rekao još nešto što takođe zaslužuje da bude zabeleženo:

„Kada budete videli i čuli da su Jevreji uništili Omarovu džamiju u Jerusalimu i počeli da grade Solomonov hram, tada će biti vreme da počnete da pribavljate namirnice, a naročito brašno za nekoliko godina, da ne biste bili primorani da zbog gladi primite pečat Antihrista i broj 666. Ali ni to vam neće mnogo pomoći, jer će biti velika glad i suša. Pre početka izgradnje Solomonovog hrama nije potrebno prikupljanje namirnica, jer još neće biti blizu kraj, a neće biti ni kada budu prikupljali materijal i drago kamenje za hram. Kraj će doći kada hram bude bio izgrađen i kad u njemu bude započeo svoju vladavinu Antihrist…“

Konačno, hajde da naučimo jedan način koji je starac naveo, kako možemo sačuvati brašno na duži period da se ne pokvari, u teškim vremenima koji nam predstoje. Ovde je veoma interesantan izvod iz njegovog učenja:

„Ne znam kako su bili uspeli da sačuvaju žito da se ne pokvari za vreme 14 godina gladi, kada je u Egiptu živeo celomudreni Josif. To je ostalo tajna za sve nas. Ali vas mogu posavetovati na koji način da sačuvate brašno pšenice za mnogo godina a da se ne pokvari.

Uzmite konzervu od 20 kg, jednu od onih gde stavljaju sir, sa okruglim poklopcem. Uzmite sveže brašno i napunite je do vrha, stalno pritiskajući odgore da stane što je moguće više brašna i da ne bude vazdušnih praznina. Stavite odgore malo suvog bosiljka i zatvorite poklopac konzerve. Stavite lepak oko poklopca, kako ne bi ulazio vazduh. Namažite spolja konzervu uljem da ne bi zarđala, pa je ostavite na mesto. Na ovaj način, brašno može da se održi preko 10 godina. Ovo sam lično oprobao. Sačuvajte i drugu hranu od propadanja na način koji će vas naučiti Bog…“

 

Iz knjige „Pravoslavni starci o krizi“, izdavač Elefteri Ora

Prevod s grčkog: Sanja Pavkov