SLOVENSKI ESPERANTO

Šta je to međuslovenski jezik poznatiji i kao slovenski esperanto, komunikacioni okvir za razgovor medju slovenima

 

Takozvani ,,međuslovenski’’ (mežduslovjanski) jezik je proteklih godina stekao svojevrsan publicitet u slovenskim državama kao slovenski esperanto, odnosno jezik stvoren radi veoma pojednostavljene komunikacije među svim govornicima slovenskih jezika.

Slovenski Esperanto ili međuslovenski jezik

Autor je holandski slavista, Jan van Stenbergen. Rad na međuslovenskom je započeo nakon što se preselio u Poljsku povodom sklapanja radnog odnosa. Po povratku u rodnu Nizozemsku je postao prevodilac i tumač za poljski jezik. Zaintresovala ga je slovenska kultura. Izrada slovenskog esperanta je trajala nekoliko godina i služio se principom upoređivanja rečnika svih živih slovenskih jezika, mada je vidljivo i veliko učešće staroslovenskog.

Većina ispitanika navela je kako bez problema razume novopečeni jezik dodajući kako zvuči kao ,,iskvarena’’ verzija njihovog maternjeg, nekog od slovenskih. Veliku razumljivost je postigao otklanjanjem idiokritizama reči kojima se stvara poprilično neshvatljiva i neuporediva razlika među leksičkim formama koja, zapravo i predstavlja otežavajuću okolnost komunikaciji.

Van Stenbergen navodi kako je bio pod velikim pritiskom ruske javnosti da svoj ,,pomoćni (eng. auxiliary)’’ jezik čija je izrada bila u toku prilagodi što više ruskom, s obzirom da je najznačajniji i najrasprostranjeniji.
Podsećamo, mnogo je bezuspešnih pokušaja kreacije slovenskog esperanta, no moglo bi da se kaže kako Jan van Stenbergen ima puno pravo da se pohvali uspehom. Zahvalnost duguje i medijima koji su dali značajan doprinos popularizaciji njegovog rada. Sa kolegama je započeo rad na velikom elektronskom rečniku međuslovenskog čija je realizacija rodila plodom.

Razumevanje slovenskog esperanta ne zahteva bilo kaku prevashodnu obuku, a za svega dve nedelje može da ga progovori bilo koji govornik nekih slovenskih jezika.

Jezik, naravno, koristi dve transkribovane verzije pisma, ćirilicu i latinicu, ne bi li mogli da je čitaju i zapadni i severni i istočni slovenski narodi. Čitanje je veoma jednostavno, istovetno kao u našem jeziku.

Ne bi trebalo da budemo iznenadjeni saznanjem da bivša jugoslovenska javnost nije upućena u projekat ovakvog značaja kao i da među istom ne vlada veliko poznavanje ili interesovanje za međuslovenski. Van Stenbergen je lično naglasio da mu vidno nedostaje veće učešće Srba i Slovenaca u dizajnu. Po običaju, nismo svesni značaja i moguće koristi ovako revolucionarnih projekata.

Da ovaj članak ne bi bio prazna priča, u prilogu sledi i link koji vodi ka zvaničnom sajtu mežduslovenskog jezika, renomiranog slovenskog esperanta: http://steen.free.fr/interslavic/

Uživajte i za opšte dobro shvatite značaj potencijalnih beneficija ovog genijalnog pomoćnog jezika. U nastavku članka takođe možete da pogledate primer teksta na međuslovenskom.

DOBRODOŠLI
na stranice
Medžuslovjanskogo jezyka!

Medžuslovjanski jest język, ktory Slovjani iz råznyh narodov koristajųt, že by komuniko¬vali medžu sobojų. To jest možno, ibo slovjanske języki sųt shodna i srodna grupa. Znanje jednogo języka obyčno jest dosta¬točno, že by imělo sę priblizno pojmanje, o čem jest tekst na kakom-nebųď drugom slovjanskom języku. Črěz věki, Slovjani sųt naučili dogovarjati sę s svojimi sųsědami posrědstvom prostyh, improvi¬zovanyh narěčij. Jedno¬časno, medžu-sobna shodnosť vsěh slovjanskih językov jest nadyhala języko¬znavcev i drugih k tvorjenju generičnogo slovjanskogo języka, råzum¬livogo vsěm Slovjanam. Srěd nih nahodęt sę slavny staro-cŕkovno¬slovjanski język iz 9. stolětja, kako i mnoge ine projekty, publikovane od 16. stolětja do dneś pod imenami kako «vses-lovjanski», «medžu-slovjanski», «novo-slovjanski», «obće-slovjanski» ili prosto «slovjanski», vse osnovane na těhže prěd¬položenjah, čto čini ih blizko identičnymi.

ДОБРОДОШЛИ
на странице
Меджусловјанского језыка!

Меджусловјански јест језык, кторы Словјани из разных народов користајут, же бы комуни¬ковали меджу собоју. То јест можно, ибо словјанске језыки сут сходна и сродна група. Знанје једного језыка обычно јест доста¬точно, же бы имело се приблизно појманје, о чем јест текст на каком-небудь другом словјанском језыку. Чрез веки, Словјани сут научили договарьати се с својими суседами посредством простых, импрови¬зованых наречиј. Једно¬часно, меджу¬собна сходность всех словјанских језыков јест надыхала језыко¬знавцев и других к творјенју генеричного словјанского језыка, разум¬ливого всем Словјанам. Сред них находет се славны старо-црковно¬словјански језык из 9. столетја, како и многе ине пројекты, публиковане од 16. столетја до днес под именами како «все-словјански», «меджу-словјански», «ново-словјански», «обче-словјански» или просто «словјански», все основане на техже пред-положенјах, что чини их близко идентичными.

WELCOME
to the pages of the
Interslavic language!

Interslavic is a language used by Slavs of different nations for communication among themselves. This is made possible by the fact that the Slavic languages are a relatively coherent family: knowing one of them is usually sufficient to get a rough idea of what a text in any other Slavic language is about. Throughout the centuries, Slavs have learned to talk to their neighbours by means of simple, improvised language. Simultaneously, the similarity of the Slavic language inspired linguists to create Slavic language that would be under-standable to all Slavs . This includes the Church Slavonic language, as well as many projects, published from the 16th century onwards under names like „Pan-Slavic”, „Interslavic”, „New Slavic”, „Common Slavic” or simply „Slavic”, all based on the same assumptions and therefore nearly identical.