Веселинка Стојковић

Vesela I

Птице су полетеле и одлетеле

.

Записи о рукописима и књигама су моји тренутачниSusreti

сусрети са рукописима и књигама – записима –

нечијом вољом што су ми пристизали у време и невреме.

            Биографски записи су опет неки моји тренуци.

            Рехабилитација се десила и на радост моје породице.

            Интeрвју који се није десио такође је тренутак,

једно рано суботње јутро.

            Из говора села Ратаја код Врања моја су памћења.

.

            Књига се нанизала –

колико има право на дан, показаће време.

…………………………………………………………………..

Птице су полетеле и одлетеле,

могу само да гледам пут њинога одлета.[1]

.
И све птице нису певачице.

Да јесу, небо би заглухнуло. Ко би кога онда чуо?

Ни сва неба нису у сунцу. Да јесу, земља би се спржила.

Шта би сунце онда са собом?

.

И Господ рече: У миру – с вама довека сам.

Сунце на небу, птица у ваздуху, травка на земљи,

вода и камен свуда. Може ли што једно без другога?

 

My encounters and my memories / Summary

 .

The book has five chapters:

  1. Notes from writings and books (19)
  2. Notes from biographies of people that have attracted my attention due to their uniqueness (9)
  3. Rehabilitation to today’s life after more than 60 years at Goli Otok

Dr. Vera and Dr. Gradimir Cenic

  1. Interview that never happened
  2. Sayings from the village of Rataja near Vrawe

Traced in the dictionary of dialects

(Some interesting stories from the dialect of Prizren and Timok)

Notes from writings and books – are from my own passing encounters with different writings,

books, many notes that came to me in good or bad times – providentially.

Notes from biographies are again some of my own moments.

Rehabilitation brought happiness to my whole family and to me.

The interview that never happened, is also a moment on an early Saturday morning.

Sayings from the village of Rataja near Vrawe are my specific memories.

Translated by Milica

 

Meine Begegnungen und meine Erinnerungen / Zusammenfassung

 

Das Buch enthält fünf Abschnitte:

I Notizen von Handschriften und Bücher (19)

II Aus den Biographien von Menschen, die mich durch ihre Einzigartigkeit gezogen wurden (9)

III Rehabilitation nach mehr als sechzig Jahren (Goli Otok – Die nackte Insel)

Dr. Vera und Dr. Gradimir Cenić

IV Das Interview, das nicht geschah

V Aus der Sprache im Dorf Rataje bei Vrawe – Spuren

Dialekt-Wörterbuch – Einige interessante Fakten

(Prizren-Timok Dialekt)

Notizen von Handschriften und Büchern sind meine augenblicklichen Begegnungen mit Handschriften

und Büchern – Notizen – die mir durch jemands Willen, in der Zeit und Unzeit angekommen sind.

Biographische Notizen sind wieder einige meiner Augenblicke.

Die Rehabilitation geschah auch zur Freude meiner Familie.

Das Interview das nicht geschah, ist auch ein Augenblick, ein früher Samstagmorgen.

Aus der Sprache im Dorf Rataje bei Vrawe sind meine Erinnerungen.

Übersetztung aus dem Serbischen Radmilo Ristić

.

[1] „Не хвата се птица кад једном одлети…“ – Борисав Станковић, поводом непотпуне „Ташане“ 13. августа 1926, у Београду; Бранимир Ћосић, „У разговору са Борисавом Станковићем“, Борисав Станковић, „Печал“, Сабрана дела, Књига шеста, Београд, Просвета, 1970, стр. 271–276, 276.

360 страница 15:21.

Народни музеј, Врање