DAN POBEDE NAD PAGANSTVOM

9 maj je dan pobede nad fašizmom i okultizmom nacističke Nemačke koja je vodila svetski rat baziran na paganskim verovanjima o supremaciji rase i okultnoj sili koju imaju

 

Dan pobede nad fašizmom je ujedno dan pobede nad okultizmom Hitlerove Nemačke. Ozbiljna istorija je vrlo dokumentovano zabeležila sve rituale, verovanja, simbole i manifestacije okultnog delovanja nacističke Nemačke. Ceo Treći Rajh je bio okultna tvorevina nemačke elite potonule u paganska verovanja i opštenje sa demonima. Crnokošuljaši SS divizija su održavali i na samom frontu okultne rituale, a da ne govorimo o vodećim ličnostima Nemačkog Rajha koji su u zamkovima Nemačke sprovodili bizarne paganske obrede. Simboli i manifestacije Hitlerove Nemačke su bili potpuno paganski, i te ideje, kao zbir različitih staro nemačkih paganskih verovanja i uvoznih dalekoistočnih kultova su stvorili najveće zlo na svetu.

Ali savremeni udžbenici istorije to ne pominju i time se ne bave, čak ni na fakultetima. O tome postoji prećutna zabrana i čutanje naučne elite. Zašto?

Ruski vojnik i Kurska bitka - Dan pobede nad fašizmom i okultizmom pagana

Ruski vojnik – Kurska bitka

Veliki je to dan pobede nad fašizmom, koji je da to paradoks bude veći, na prvi pogled izvojevao još jedan sistem zla i pogrešnog verovanja, ateistički i komunistički Sovjetski Savez, koji je golom silom pokušao da bukvalno istrebi sve što je versko u Rusiji. Milioni vernika su ubijeni, preko dve stotine hiljada sveštenika i monaha je pobijeno, i na hiljade crkvi i manastira je zatvoreno surovim akcijama sovjetske države u par decenija od Oktobarske revolucije do II svetskog rata.

Kada se gleda sa strane, svako bi pomislio da je to bio sukob dve neznabožačke sekte, nemačkog paganizma i sovjetskog ateizma. Ali nije to baš tako jednostavno. S obzirom da je tema kompleksna i široka, počev od toga da je sam Staljin bio svojevremeno u Bogosloviji, do toga kakve je sve galijamatijase u sebe strpala nemačka okultna magija, pa do toga ko sada nastavlja u savremenom svetu nemački fašistički okultizam i na koji način, do uloge jevreja u svemu tome i genocida izvršenog na njima. Stoga ću samo u tezama, koje više pitanja otvaraju nego što odgovaraju navesti zbog čega je Dan pobede nad fašizmom ujedno i dan pobede nad okultizmom.

Nemački Treći Rajh i nacistička Nemačka su bili okultna tvorevina, projekat nemačke i svetske elite koja se bavila ezoterijom i verovala u paganske kultove, počev od skandinavskih runa, staronemačkih bajki, tibetanskih joga tehnika, indijskiog fakirizma do raznih oblika šamanizma. Poznato je da je Hitler slao poverljive ekspedicije na Tibet, u Egipat, u Južnu Ameriku, i svuda gde je postojala neka nada da se nadje neko okultno orudje i znanje koje će njemu i njegovoj eliti doneti još veću magijsku moć.

Obeležja nemačke države i vojske su okultni simboli. Svi javni nastupi i obredi su imali okultnu pozadinu. Čitavo verovanje nemačke elite je bilo potpuno okultno, zasnovano na učešću u tajnim organizacijama i ložama Tule, masonerije, rozenkrojcerizma, istočnjačkih sekti. Crne uniforme, mrtvačka glave, orao, crno sunce, Torove munje SS divizija, sve je bilo okultno i napadno istaknuto.

Hitlerov rat protiv celog sveta nije bio rat za kolonije, za bogatsvo i sticanje moći. Ne, taj rat je bio demonstracija okultne moći i želje da se svet uredi po principima crne ideologije tajnih društava.

Jevreji su paganskim kultovima smrtni neprijatelj, jer se bave visokom magijom i Kabalom, koja ne pravi paganske sinteze u magiji kao što to rade zapadna i istočna ezoterijska društva, već se drži samo svoje prakse činodejstva, koja se smatra vrlo jakim, zbog čega su bili označeni kao protivnik koji mora da nestane. Iako je svaka sekta i kult, religija ili versko ubedjenje na jednoj istoj strani u odnosu na pravoslavno hrišćanstvo, iako su svi oni pagani, oni se medjusobno bore za prevlast i dominaciju.

A pravoslavni, oni su uvek bili najžešće gonjeni od paganskih država. Otuda i tolika nesvesna i velika mržnja Hitlera prema pravoslavnoj Rusiji, prema kojoj nije mogao da pokaže milost a ni strpljenje da je čim pre ne napadne, iako je to bio veliki rizik, što se i ispostavilo tačnim.

Početak rata na istočnom frontu je išao Hitleru u prilog. Vrlo brzo i lako je osvojio ogromna prostranstva Zapadne Rusije i Ukrajinu, zauzeo naftna polja i napredovao. Istorija beleži da je stao kod Staljingrada, tu je zaustavljen i tu je počeo slom čitavog Trećeg Rajha. Zvanična istorija beleži da je to bilo zbog zime. Ali Staljingrad je mogao pasti pre zime, zima se mogla prezimiti i nastaviti s proleća ofanzivu. Šta je stvarno zaustavilo Hitlera i nepobedivu nemačku vojsku što svaki obrazovaniji rus i nezvanična istorija znaju?

Zaustavila je Hitlera sama Majka Božija.

Tamo gde je stigla ikona Presvete Bogorodice Kazanske i ikona Presvete Bogorodice Vladimirskaje, ikone pobednice, tamo nije mogla proći nemačka armija. To je jedna neobična istorijska priča koja svim istoričarima sa početka ovog teksta izgleda nadnaravno, pa je prećutkuju i ne spominju. Uvek je lakše dati objašnjenje u koje više veruješ i želiš u njega da veruješ, nego pogledati istini u oči. A istina je zapanjujuća, zbog čega Dan pobede nad fašizmom može slobodno da se nazove dan Presvete Bogorodice Pobednice nad okultizmom.

Naime, neko zna a neko i ne, ali se nešto naprasno desilo pa je za vreme rata Staljin oslobodio zatočene sveštenike, otvorio crkve i pustio litije i zvona da zvone. Rusija je počela da živi pravoslavnim životom u jeku najvećih borbi po direktivi Staljina, koji nije to voljno naredio. Zapravo, on bi rat samo dodatno iskoristio da pobije sav verujući ruski narod, ali kako je bio pred porazom, prihvatio je sugestiju Antiohijskog episkopa koji mu je doneo poruku same Presvete Bogorodice koja čuva Rusiju. Ta priča je dokumentovana, pa pročitajte kakva je sila koju ima ikona Presvete Bogorodice Kazanske.

Takodje, zna se da su zbog okultnih rituala koje su nemačke SS divizije sprovodile po ruskim selima i na ruskoj zemlji, ruski vojnici bili opasani svetim psalmima i krstićima oko vrata. Nije ih satanistička crvena zvezda na kapi štitila, nego Božija reč i Časni krst na grudima. To su sve priče koje se znaju a koje je posleratna sovjetska vlast pokušala da zaboravi i izbriše, baš kao i naša posleratna komunistička elita. Zato se treba podsetiti da Dan pobede nad fašizmom je zapravo dan pobede nad okultizmom i mučenička žrtva pravoslavnog ruskog naroda za spas sveta.

To što se tada desilo je pobeda Božije volje nad silama zla, kada je Presveta Bogorodica svojim Svetim pokrovom zaštitila rusku zemlju i narod. To se i danas dešava, kada se novi pohod na Rusiju sprema, ovog puta pojas Presvete Bogorodice, velika svetinja sa Svete Gore obilazi Rusiju, čak je i nadleće, praveći nevidljivi štit nad zemljom koju štiti sama Bogorodica. To se desilo pre nekoliko godina, ali se i dan danas svete relikvije pravoslavlja pronose ruskom zemljom, jer se novopagani organizuju i spremaju za novi rat. Okultna i ratna dešavanja u Ukrajini su uvod u nova iskušenja pravoslavnih zemalja i naroda, odnosno pravoslavne imperije Rusije koja se uzdiže na horizontu i budi mržnju pagana.

A sad i odgovor na pitanje sa početka teksta zašto istorija i istoričari ovo ne beleže. Ne beleže stoga što su i oni pagani novog doba, što su vernici i sledbenici kultova jakobinskog prosvetiteljstva i racionalizma, masonerije, raznih uvoznih kultova, i svi oni mrze pravoslavlje, odnosno mrze Boga. Da, pagani mrze Boga, iako se kunu u bogove i boginje, u boga Sunca, u Lucifera, Velikog Arhitektu, Horusa, Lučonošu, i kakva sva druga imena daju jednom te istom biću, samom Satani, koji mnoge oblike uzima da bi ljude prevario. Zato imate paradoks koji naučnici ne žele da vam objasne, da svi pravoslavni koji veruju u Jednog i Istinitog Boga, veruju jedinstveno, ma gde bili i iz kog naroda potekli, dok svi drugi imaju samo jednu jedinstvenu crtu – mrze pravoslavne. A mrze ih jer ne poznaju Istinitog Boga, a ko ne poznaje Boga, njime vlada djavo, koji mrzi sve što je na Božijoj strani.

Pošto istoričari koji vladaju svetom nisu pravoslavni hrišćani, već su školovani kroz neznabožačke škole, oni mrze sve što je na toj strani, pa čak i istorijsku istinu. Otuda će radije da prećute nego da priznaju da je II Svetski rat bio okultni rat nemačkih pagana protiv ostatka sveta i da je pobeda sveta i preokret rata počeo u Rusiji, pod znakom pravoslavlja. Bog je dao jasan znak šta je Njegova volja i koji narod On voli.

Zato Dan pobede nad fašizmom i okultizmom sa razlogom pripada Rusiji, pravoslavnoj Rusiji.

 

 

Š.V.

 

Biblija – Jevandjelje po Mateji, glava 13.

 

1 I onaj dan izišavši Isus iz kuće seđaše kraj mora.

2 I sabraše se oko Njega ljudi mnogi, tako da mora ući u lađu i sesti; a narod sav stajaše po bregu.

3 I On im kaziva mnogo u pričama govoreći: Gle, iziđe sejač da seje.

4 I kad sejaše, jedna zrna padoše kraj puta, i dođoše ptice i pozobaše ih;

5 A druga padoše na kamenita mesta, gde ne beše mnogo zemlje, i odmah iznikoše; jer ne beše u dubinu zemlje.

6 I kad obasja sunce, povenuše, i budući da nemahu žila, posahnuše.

7 A druga padoše u trnje, i naraste trnje, i podavi ih.

8 A druga padoše na zemlju dobru, i donošahu rod, jedno po sto, a jedno po šezdeset, a jedno po trideset.

9 Ko ima uši da čuje neka čuje.