ZAŠTO SU ISTOPOLNI BRAKOVI LOŠI

Promocija homoseksualnosti i istopolni brakovi su satanska rabota koju naivni ljudi nekritički prihvataju kao stvar tolerancije a ne moralnog pada

 Ne mrzi čoveka, nego greh u njemu!

Ne mrzi homoseksualca, nego greh koji nosi.

Homoseksualizam je greh. Jedan od najozbiljnijih. Zbog greha homoseksualizma je Gospod Bog spalio sa zemljom Sodomu i Gomoru, biblijske gradove u kojima je carovao razvrat pederastije, lezbejstva i pedofilije. Ti gradovi se nalaze na prostoru gde je sada Mrtvo more. Homoseksualizam je osudjen od Gospoda kao neoprostivo zlo, jer je to stanje duhovne smrti. U starija vremena oni koji su imali kontakt sa homseksualizmom bivali su godinama odlučeni od ulaska u Crkvu i prisustva liturgiji, jer je njihova duša tim činom pocrnela do najdublje tame.

Medjutim, ljudi ne razumeju zašto je homoseksualizam zlo a pogotovo zašto su istopolni brakovi loši. Ljudi naivno misle da je promocija i odobravanje toga „pobeda ljudskih prava i lične slobode“ a ne pobeda zla i djavolove urote protiv čoveka i čovekove duše. Ljudi su zbog sopstvene grešnosti postali tolerantni na zlo, svejedno im je sve, pa i greh homoseksualizma.

Deca na travi i Gluvo doba – Istopolni brakovi su zlo i biblijski greh

Istopolni brakovi i deca – zastrašujuća budućnost društva

Gospod je stvorio muškarca i ženu i dao im da žive u zajednici, da se vole, množe i stvaraju porod. Odbijajući i suprostavljajući se Božijoj volji, stvarajući istopolni brak i zajednicu koja veliča mrtvilo i ništavilo, suštinske satanske vrednosti, homoseksualci se direktno suprostavljaju Bogu, negirajući sam život i postojanje. Otuda su kroz vekove homoseksualci i lezbejke oduvek posmatrani kao direktni sledbenici satane i njegovog ništavila, u koje ih nečastivi vodi. Homoseksualizam je negiranje živote i kontinuiteta, homoseksualizam je veličanje smrti i ništavila, homoseksualizam je duhovna smrt duše. Otuda je to neoprostiv greh. Jer, ko se ne priklanja Gospodu Bogu i večnom životu duše, taj služi satani i ide ka večitoj tami i ništavilu.

Stoga je djavo oduvek koristio homoseksualce kao dobre sluge da oni promovišu njegove ideje i greh rasprostiru i uvećavaju. Neobično povećan broj homoseksualaca i lezbejki u zadnjih par decenija je proizvod te satanske težnje i promocije da se putem medija greh homoseksualizma nametne ljudima kao nešto prihvatljivo i poželjno. Otuda toliko estradnih zvezda i javnih ličnosti koje nameću seksualni avanturizam i istopolne veze, zbog čega mnogo mladih i naivnih počinju da se ugledaju na njih, te postaju latentni ili očigledni homoseksualci. Pevačice lezbejke, voditelji pederi, filmovi koji veličaju homoseksulace, tv reklame pune homoseksualnih poruka, homoseksualni simboli u modi i oblačenju, tranvestizam, državne nagrade borcima za izmišljena prava pedera i lezbejki, sve je tako očigledno agresivno i napadno da se pederastija ozvaniči. Djavolove sluge napreduju.

Homoseksualizam se širi svetom jer je to duhovna bolest a ne samo genetsko nasledje, kako pokvareno i manipulativno homoseksualni lobi pokušava da predstavi ljudima tu devijaciju duha i pad duše. Jer, kako to da homoseksualaca ima sve više, iako se oni suštinski ne množe i ne prave direktno decu hooseksualce? Po prirodi stvari homoseksualci bi kroz istoriju po biloškim zakonima trebalo da nestanu, jer se ne razmnožavaju i ne prenose taj defektni gen o kome pričaju da je uzrok homoseksualizma, a opet njih je sve više i više. Otkud to? Odgovor je jednostavan, homoseksualci se stvaraju od ljudi normalne seksualne orijentacije koji zbog greha i povodljivosti postaju skloni homoseksualizmu, dok potpuno ne utonu u to moralno zlo. Očigledan je primer zatvorenika po zatvorima koji često postanu homoseksualci u tim sredinama, iako su pre toga bili heteroseksualci.

Homoseksualci neće stati dok ne postanu dominantni u društvu. Oni žele da sve ljude uprljaju grehom muželožništva. Da je to moguće pokazali su uništeni gradovi Sodoma i Gomora, a da je to u nekoj meri izvesno i danas, treba samo pogledati američke gradove San Francisko, Los Andjeles, nemačke gradove Berlin i Keln, engleski London, brazilski Sao Paolo, holandski Amsterdam, grčko ostrvo Mikonos, danski Kopenhagen. Čitavi kvartovi su preplavljeni homoseksualcima.

Priznavanje istopolnih brakova je još jedan korak u paklenom planu osvajanja sveta zlom. Posledice će biti globalne i smrtonosne, kako po dušu tako i po telo svih onih koji homoseksualizam prihvataju zdravo za gotovo i podržavaju ga, ali biće bolno i za sve one koji se tom zlu ne protive. Ne možete zamisliti koliki je to greh kada mi odobravamo i ozvaničavamo u društvu duhovnu smrt duše. Protestantske hrišćanske crkve koje su prihvatile i ozvaničile istopolne brakove i uvele žene sveštenike, samo su primer dubokog moralnog pada biblijskih razmera. Imaju Bibliju pred očima i ono što je u njoj jasno napisano protiv muželožništva i žena sveštenika i opet rade bogoprotivno i bogohulno. Ko će se spasti u takvom satanskom okruženju?

Dozvoljavajući homoseksualcima da šire svoje grehovne sklonosti i da ih ozvaničavaju kroz državu, mi ljudi sami sebi i svom nasledju pripremamo pad i kaznu. Da li će nas kazna dočekati još na zemlji ili na nebu, nebitno je, bićemo osudjeni. Neki od vas koji ovo čitate bićete još uvek živi da vidite posledice koje homoseksualizam i istopolni brakovi donose: raspad porodice i bujanje životinjskog ponašanja, stvaranje totalitarnog društva, zlostavljanje dece, razvoj psihičkih bolesti kod dece koju gaje homoseksualci, porast morbidnih zločina i bizarnosti svih vrsta, porast homoseksualizma i devijacije društva u celini.

Istopolni brakovi i zajednice homoseksualaca su samo jedan korak u globalnoj zaveri protiv čoveka i njegove duše. Zavera koju mračna inteligencija koju poznajemo pod imenom „djavo“ vodi protiv ljudske vrste. Njegov cilj je da se ljudi potpuno izvitopere i da se vaspostavi pagansko carstvo na Zemlji u kojem bi njegov Antihrist zavladao. A to će postići samo onda kada ljudi potonu u greh dovoljno duboko i široko da više neće biti u stanju da prepoznaju smrtnu pretnju koja im se približava. Jer, djavo nikada nije želeo ljudima dobro, njega vodi ogromna mržnja prema čoveku, čak i kada navodno služi čoveku.

Zato je satanska strategija obmane ljudi u zadnjih par vekova da ljudima ponudi zlo upakovano u dopadljivo i lepo pakovanje, počev od hrane, stila života, vere, pa sve do ponašanja i verovanja. Tako se sada kao divno i ljupko predstavlja ljudima odnos izmedju istopolnih partnera, kako se oni vole, kako su oni divni roditelji, posvećeni, pažljivi, daleko bolji od prirodnih roditelja.

Posledice takvih nastojanja pokvarene elite je da se ljudima sistematski oduzimaju deca i da se stvori tržište dece. Neki ljudi će radjati decu kao inkubatori – instant majke, a drugi će u toj deci uživati, na sve načine – bogati pedofili. Sodoma i Gomora je bila poznata po tome da su stanovnici tih satanskih gradova opštili kako medjusobno tako i sa decom, pedofilija je bila obična pojava. Pedofilija se i danas približava zakonskom priznanju i granice za poželjne seksualne odnose kod dece se sistematski sve više smanjuju, uz satansku podvalu da se uvede seksualno vaspitanje za najmanju decu, ne bi li se ona što pre gurnula u seks i promiskuitet.

Da, ako niste svesni, nekoliko važnih paralelnih procesa teče u savremenom svetu i možete o njima čitati nesmetano u medijima i oni se promovišu kao pobeda ljudskih prava. Podsetiću vas samo na nekoliko društvenih devijacija koje sve više uzimaju maha i sve više se institucionalizuju kao društvena norma:

1. Istopolni brakovi – homoseksualci su izjednačeni pred zakonom kao i normalni ljudi, briše se biološka i moralna kategorija društva

2. Usvajanje dece od strane homoseksualaca je poželjno i favorizovano a bez ikakvih analiza psihičkih posledica na usvojeno dete, koje će imati dve tate ili dve mame i biti forsirano da i samo bude homoseksualac, jer su to i njegovi „roditelji“ koji dele i promovišu takve vrednosti

3. Homoseksualizam je poželjan i dobar u medijima, a uskoro će svaka firma i institucija morati da zbog rodne ravnopravnosti ima zaposlenog homoseksualca, s obzirom po kojoj stopi se umnožavaju

4. Briše se pojam otac i majka – oni postaju samo partneri koji se dogovorno menjaju, bez posebnih obaveza, odredjenje dosadašnje tradicionalne porodice se briše da bi sve postalo relativan dogovor (u kome će država preuzeti kontrolu)

5. Biološko roditeljstvo se zamenjuje surogat majčinstvom – žene radjaju decu za druge ljude, postaju koke nosilje

6. Deca se sve masovnije oduzimaju od roditelja zbog banalnih stvari i daju drugim porodicama – ukidanje bazične biološke porodice kao jezgra za vaspitanje –  biološki roditelji postaju nebitni u novom svetskom poretku

7. Sve veća vlast države nad decom, država postaje subjekt iznad roditelja kada su deca u pitanju i odlučuje o sudbini deteta. Roditelji će sve više biti izloženi pritisku zakona da što manju raspolažu svojim detetom i njegovim vaspitanjem, dok će država postati regulator budućnosti i vaspitanja deteta

8. Pedofilija se sve više populariše i polako menjaju zakoni u njenu korist. Ranije su deca mogla da stupaju u seksualne odnose tek kada postanu punoletni sa 18 godina, danas je to već sa 16 godina, a guraju se i zakoni da to bude već i sa 13 godina

9. Deci se daju sve veća prava u odnosu na roditelje i društvo da bi pred zakonom i državom mogli „kao odrasli“ da ranije stupaju u seksualne odnose, donesu odluku o napuštanju porodice, da slobodno služe i borave po sektama i budu uključeni u razne bizarne stvari

10. Moralna degradacija društva je sve brža i sve se više promovišu sve vrste grehova koji su najpre usmereni na decu i porodicu i njihovo rastakanje, gde će deca biti najveća žrtva – emocionalno upropašteno dete je lak plen zlih sila

Homseksualizam je duhovna bolest nastala usled ogrehovljenosti duše. Duša takvih osoba je potamnela i osoba ni ne razume stanje u kome je, a kamoli zašto je to ozbiljna bolest duše. Ona je izlečiva ako urodjeni ili stvoreni homoseksualac shvati sopstvenu grešnost i istinski se pokaje, te se potrudi da dodje do spasenja kroz crkvu i moralni život. Ali, najžešći mrzitelji crkve i svega što je crkveno su upravo homoseksualci, jer je njihova duša duboko zatamnjena demonskim silama, koje isijavaju kroz njihovo ponašanje. Otuda je njima jako teško da pobede zlo u sebi, ali ko od njih bude imao volje i hrabrosti, Bog će mu i pomoći.

 

Š.V.

 

Biblija – Jevandjelje po Mateji, glava 13.

 

1 I onaj dan izišavši Isus iz kuće seđaše kraj mora.

2 I sabraše se oko Njega ljudi mnogi, tako da mora ući u lađu i sesti; a narod sav stajaše po bregu.

3 I On im kaziva mnogo u pričama govoreći: Gle, iziđe sejač da seje.

4 I kad sejaše, jedna zrna padoše kraj puta, i dođoše ptice i pozobaše ih;

5 A druga padoše na kamenita mesta, gde ne beše mnogo zemlje, i odmah iznikoše; jer ne beše u dubinu zemlje.

6 I kad obasja sunce, povenuše, i budući da nemahu žila, posahnuše.

7 A druga padoše u trnje, i naraste trnje, i podavi ih.

8 A druga padoše na zemlju dobru, i donošahu rod, jedno po sto, a jedno po šezdeset, a jedno po trideset.

9 Ko ima uši da čuje neka čuje.