KAKO SE ZAPOSLITI KAO DOKTOR U AMERICI?

Ovaj po moći aktuelan kontinent privlači veliki broj medicinara nudeći im milione. Kako nostrifikovati diplomu i raditi kao doktor u Americi

 

Naši mnogi neskromni sunarodnici ispoljavaju snažnu tendenciju za bogaćenjem na račun SAD-a, pogotovo u svojstvu lekara, koji su ponosni predstavnici profila javnog sektora sa ubedljivo najvećim prihodima u sjedinjenim državama. Smatraju svoju potragu borbom za koru hleba, međutim, njihove priče padaju u vodu kada se nakon nekoliko decenija vrate u otadžbinu ne bi li trošili svoje velelepne zarade čiji iznosi dostižu šestocifreni broj dolara. Štaviše, većina naših doktora je zaposlena u Evrozoni ili s one strane Atlantika.

Koliko god nemoralno, jasno je kako sklapanje radnog odnosa u Americi nije nimalo lako za strance, lekare prvenstveno.

Kako se zaposliti kao lekar u Americi i nostrifikovati diplomu

Lekari u Americi – hitna služba

Najpre je neophodno da dokaže savršeno vladanje konverzacijskim nivoima engleskog jezika. Uglavnom se traže TOEFL ili IELTS sertifikati, odnosno postignut adekvatan broj poena na istim testiranjima. Treba da se zna da TOEFL iziskuje snalažljivost u kriznim situacijama koliko i znanje jezika, pri čemu je moguće da se ostvari odličan rezultat na IELTS-u samo uz prikladnu spremu.

Sledeći korak jeste nostrifikacija diplome medicinskog fakulteta, koja sama po sebi u inostranstvu nije priznata. Proces traje do 5 dugih godina, a od diplomaca se traži da dodaju još nekoliko ispita (na engleskom jeziku) iz predmeta koji se tretiraju kao obavezni u SAD-u, a ne uče se na bašti Balkana.

No, ovde nije kraj. Prihvaćena diploma je samo preduslov za pristup rigoroznom MDLCJS čija je licenca neminovna za medicinski rad. U okviru njega su i razgovor sa pacijentom (glumcem), prilikom čega se tekođe proverava znanje engleskog, kao i veština komunikacije i brzog dijagnoziranja.

Čestitamo! Konačno ste spremni za basnoslovno bogatstvo koje na tanjiru čeka američke lekare. Ali, još uvek ne posedujete adekvatna dokumenta koja bi vam omogućila stalan boravak i zaposlenje u nekoj od 50 saveznih država. Ukoliko se oslanjate na lokalnu lutriju u nadi da će baš vaše ime da bude izvučeno prilikom dodele zelenih kartona, ne očekujte skori odlazak. Najpouzdaniji način sticanja istog jeste sklapanje bračnog odnosa sa državljaninom SAD-a ili eventualni zahtev potencijalnom budućem poslodavcu za ustupanjem radne vize.

Neophodno je da se provede 10 godina u Americi bez dužih ili čestih odsustvava ne bi li se steklo pravo podizanja tamošnjeg državljanstva ili pasoša. Stoga, bolje se postarajte da vaš brak ili radno mesto potraju.

Autor: Miodrag Milutinović