KO SU TO NIŠČI DUHOM

Vladika Nikolaj Velimirović i misonarska pisma kojima je pružio niz odgovora na pitanja vere

 

20. Pismo

(Odgovor) Studentu koji pita: Ko su to nišči duhom

Ko su to nišči duhom po Bibliji - mozaik freska u Raveni

Blaženi nišči duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, rekao je Gospod Hristos. Tebe to zbunjuje. Zabuna dolazi otuda što ti mešaš skudoumnost slabo razvijenih ljudi sa niščetom koju Hristos pohvaljuje.

Niščeta duhovna, ili skrušenost, osobina je najboljih umova, koje je svet imao. To je samosvest o svome ništavilu pred veličanstvom Božijim, samosvest o svojoj prljavštini prema čistoti Tvorčevoj, samosvest o svojoj potpunoj zavisnosti od bezgranične moći Gospodnje.

Car David je govorio za sebe: ja sam car a ne čovek. A car David nije bio skudouman, nego je bio jedan bogat i genijalan um. Njegov sin, premudri Solomon, napisao je: uzdaj se u Gospoda svijem srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. To i znači biti nišči duhom, naime: poveriti se sav Bogu, a sebi ne verovati.

Onaj je blažen ko je u stanju iskreno ispovediti: moja je snaga ništavna, moj razum je nejačak, moja je volja kolebljiva – Gospode, pomozi mi!

Nišči je duhom svetitelj koji – kao apostol Pavle – može da kaže: ja ništa ne znam osim Hrista!

Nišči je duhom naučnik koji – kao Njuton – prizna, da je njegovo neznanje beskrajno veće od njegovog znanja.

Nišči je duhom bogataš koji – kao bogati Jov – govori: go sam došao u ovaj svet, go ću otići iz njega.

Sveti Sava i kralj Dečanski i knez Lazar osećali su se kao nišči duhom. Šta govorim? Ta svi apostoli i svetitelji i pravednici, sa mnogim milionima pobožnoga naroda Božijega, bili su ovome svetu kao nišči duhom. Zato su postali, prema Božijem obećanju, naslednici carstva nebeskoga.

Niščim duhom ne smatraj onoga čoveka koji je ograničen u znanju, nego koji se ne hvali svojim znanjem.

Niščeta duhovna sušta je suprotnost oholosti i samohvalisanju. Od glupe preglupe oholosti i pagubnog samohvalisanja hteo je Hristos da nas sačuva, kad je pohvalio nišče duhom.

Mir ti i radost od Gospoda.

 

Vladika Nikolaj VelimirovićMisionarska pisma