LJUBIM LI TE

 

Ljubim li te… il’ me sanak vara,
Što te udilj uza me dočara?
Ljubim li te… il’ me duša vara,
Što se udilj s tobom razgovara?
Srce od ruke Ljubim li te - Jovan Jovanović Zmaj

Ljubim li te… il’ me bezum ganja;
Nema vida, čula, osećanja;
Ljubim li te… il’ ljubavi nije
Što se grli, to su samo zmije;

 

Ljubim li te… ili mene nema,
Ili tebe – nas oboje nema;
Ljubim li te… ili nema sveta,
Nema sunca, ni rose, ni cveta,

 

Već sve tmina što je pak’o mesi,
A po tmini vitlaju se besi,
A međ’ njima prabesina spava
Moju ljubav u snu izmišljava!

 

Jovan Jovanović Zmaj