NEGO KAKO

 

Prelepa Kosara je u mirnom braku sa Ivanom, dobrodušnim građevinskim inženjerom, sa finom karijerom. Nije to eksplozivna ljubav kao jedna ranija, već mirna reka, čijim se prelivima vraća svaki dan. Pa, ovaj brak traje.

Nego kako - Kate Upton in zero gravity

Na neki način, jača i na burama svetskih iskušenja po tom pitanju. Proveravajući se na primerima bračnih neverstava, koje Kosara brižljivo iseca iz novina, pamti iz priča, upoređuje sa svojim brakom i svaki put izlazi sa još jačim osećajem bračne vernosti.

Naravno, svoju vernost je učvršćivala i kroz lična iskustva: sa brojnim udvaračima, prenebregatorima bračnog statusa; tako što se ispostavljalo da ih (zbog Ivana u srcu) mora odbiti; sa uviđavnošću za osećaje druge strane i zadovoljstvom zbog romantičnog trenutka.

Petar Despotović
Najlepša ostvarenja sa XIII konkursa za najkraću kratku priču IK Alma