JOGA ZA HRIŠĆANINA?

Šta je hrišćanska joga i da li hrišćani treba da rade jogu ili ne, kuda joga vodi dušu i šta je cilj joge?

 

O Jogi

Indijska joga je „učenje, koje predlaže dovoljno asketske, disciplini potčinjene načine života“ a sastoji se u upravljanju disanjem u određenim fizičkim položajima, koji dovode u stanje raslabljenja, olakšavaju meditaciju, i pri kojima se obično primenjuje mantra ili sveta izreka, koja pomaže usredsređenju psihe i uma.

Postoji li hrišćanska joga za vernike

Hrišćanska joga je prelest

Pri tome, joga postavlja duhovne ciljeve (!), a ne samo fizičke, kao što su dostizanje telesnog zdravlja i lepote. Najčešće se onima, koji pristupaju u naše vreme jogi i sličnim metodama, ništa ne saopštava o natprirodnomaspektu joge, već samo o zdravlju, o fizičkom i moralnom savršenstvu koje joga donosi. Štaviše, sve mističko i okultno u jogi se odriče. Ali zatim, nakon određenog vremena bavljenja jogom, pokrenutim, perspektivnim i pouzdanim studentima joge, otkriva se ezoteričko, tajno učenje joge.

Ali i takav bazični nivo praktikovanja joge, bez naprednijih znanja, formira određene duhovne poglede i priprema čoveka za nove duhovne osećaje, o kojima do tada ni ne pretpostavlja. Većina njih koji se bavi jogom izučava ovo učenje površno i ostaje na nivou egzotičnih vežbi, hinduističkog žargona i poznanja svog značaja u kosmosu.

Na toj poslednjoj tački joge su i usredsređeni istinski ezoterični ciljevi početnog posvećenja: saznanje sopstvenog značaja, naravno, sa neophodnom brigom o zdravlju, a takođe i ljubavi ka ljudima, koje se sprovodi učenjem o nekakvom apstraktnom i difuznom dobru i moralnosti. Ali za hrišćanina, saznanje sopstvenog značaja, jeste projavljivanje satanske gordosti, koja pali i pretvara u ništa, svaki dobri početak.

U poslednje vreme, sve popularnija postaje takozvana hrišćanska joga – pokušaj da se koriste metode joge za hrišćansku meditaciju, da učini čoveka raskravljenim i zadovoljnim, pasivnim, prijemčivim za duhovne ideje i pečate lukavoga.

Oni koji se njome zanimaju opisuju neobično osećanje spokoja, prekrasno samoosećanje, euforiju (blaženstvo), osećanje punog zdravlja, zadovoljnost, koja ispunjava dušu i telo i koja priprema za duhovni život, lakoću, povišeno davanje i prijemčivost ka otkrivanju ličnih odnosa između Boga i duše, sladosnu molitvu, koja zahvata celog čoveka, osećanje trepetnog očekivanja dolaska Duha Svetoga; osećanje uzrastajuće žeđi za pravednošću, uzrastanja, približavanja Bogu, itd.

BioRelax biljne kapi za smirenje i nesanicu biljni lek za slabe živce

BioRelax biljne kapi za smirenje i nesanicu biljni lek za slabe živce

Svako, ko shvata prirodu prelesti (duhovne zablude) shvata, da u tim opisanim osećanjima prisustvuje upravo odstupanje sa istinskog puta pravoslavlja, i priklonjenje na stranu sektaških, pseudo hrišćanskih iskustava, pa čak i paganskih: to isto stremljenje svetim i božanskim osećanjima, ista ta otvorenost i spremnost da budete ushićeni nekim duhom, ista traganja, ne za Bogom, već za duhovnom utehom, ta ista neverovatna lakoća, sa kojom čovek postaje sazercatelj ili mistik, ista ta mistička otrivenja i pseudo – duhovna stanja, to su zajednički priznaci onih, koji su upali u prelešćeno mišljenje o sebi.

Sišli sa puta i puni gordosti, savremeni jogi tragatelji duhovnih istina više od svega su podvrgnuti prelesti. Napad istočnjačkog mračnog demonstva i njegovo preusmeravanje na pravoslavlje, zaslužni su u mnogome, takvom lažnom misticizmu.

I posebno su ta lažna učenja joge i indijskog misticizma sablazan za mlade ljude, posebno za one koji su upotrebljavali narkotike i kojima su već poznata iskustva slične vrste.

 

Arhimandrit Lazar Abšaidze