MARŠ PRAŠĆANIJE SLAVJANKI

Istorija legendarnog ruskog marša i kultne pesme posvećene ruskim dobrovoljcima i slovenskim ženama

Teško je naći čoveka, koji nikada nije slušao poznati ruski marš Prašćanije Slavjanki, koga često nazivaju Marš milenijuma. Jedan od najprepoznatljivijih muzičkih simbola kako Carske Rusije, tako i SSSR a i današnje Rusije.

Marš se pušta i zvuči moćno na svim paradama na Crvenom trgu u Moskvi, a sviraju ga i svuda u svetu.

Prašćanije Slavjanki - legendarni ruski marš za vojnu paradu

Prašćanije Slavjanki – legendarni ruski marš posvećen slovenskim ženama

Povodom 70 godina Velike pobede nad fašizmom na paradi u Moskvi, oglasiće se opet čuveni ruski marš Prašćanie Slavjanki.

Zanimljiva je istorija nastanka ove popularne kompozicije.

Vasilije Agapkin vojni dirigent i kompozitor

Vasilije Agapkin vojni dirigent i kompozitor

Pre 102 godine, vojni dirigent i kompozitor Vasilij Agapkin, komponovao je ovaj marš.

Iako je to jedino njegovo autorsko delo, koje je komponovao u svojoj 28 godini, nije ni sanjao o svetskoj slavi.

Dogadjaje na Balkanu početkom 20 veka neki istoričari nazivaju predvorjem Prvog svetskog rata. Kada je oktobra 1912 godine počeo Prvi Balkanski rat, Agapkin je, prateći kako ruski dobrovoljci odlaze na front u Srbiju, Bugarsku, Grčku i kako ih prate njihove porodice, oduševljen time što nisu ravnodušni prema zbivanjima na Balkanu, potresen scenama opraštanja na železničkoj stanici, komponuje Marš.

Njegov kolega, poznati kompozitor Jakov Bogorod, videći kompoziciju, dade joj naziv Prascanie Slavjanki.

Interesantno je da je na prvoj publikaciji ovog Marša, na naslovnoj strani bila nacrtana žena, koja se oprašta sa vojnikom, a u pozadini se vide Balkanske planine i čete vojnika.

Na slici je natpis “Posvećuje se svim slovenskim ženama” !!!

Savršeno elegantni ruski marš, sa bodrom melodijom vrlo brzo osvaja “narodnu ljubav” i postiže svetsku slavu.

Već 1915 godine, marš Prašćanije Slavjanki je snimljen na gramofonskoj ploči i postaje nezaobilazan u repertoaru vojnih orkestara širom sveta.

Sledeći tonski zapis marša Prašćanije Slavjanki je uradjen tek 1944 godine.

Tekst Marša se pojavio kasnije, pisao ga je narod, kao “Sibirski marš”, a napoznatiji je tekst Vladimira Lazareva.

Prašćanije Slavjanki je prozvučala i na paradi na Crvenom trgu, 7 novembra 1941 godine, u vreme kada su Nemci već bili pod Moskvom. Paradom je inače komandovao autor ovog Marša Vasilij Agapkin.