O PRIČEŠĆIVANjU SVETIM TAJNAMA HRISTOVIM

Duhovna pouka koju je dao Sveti Serafim Sarovski za pričešćivanje svetim tajnama Hristovim, koliko često se pričešćivati i zbog čega

 

Izuzetno važno i neophodno za spasenje duše svakoga Hrišćanina je pričešće Svetim Hristovim Tajnama, i to što češće to bolje! Smućivati se zbog svoje nedostojnosti i zbog toga se uklanjati od pričešća Svetim Tajnama grehota je.

Kada bismo mi i okean ispunili suzama svojim, ni tada ne bismo mogli da se odužimo Gospodu za ono što na nas izliva besplatno.

Pričešćivanje - Sveti Serafim Sarovski o pričešćivanju

Pričešćivanje i Sveti Serafim Sarovski

Blagodat koja nam se daje kroz Sveto Pričešće tako je velika da bi se čovek, kada bi bio i još toliko nedostojan i grešan, očistio i obnovio, ako samo sa smirenjem i svešću o svojoj grešnosti pristupa Gospodu.

Ko se pričešćuje taj će se svugde spasti, a onaj ko se ne pričešćuje – ne verujem.

I kada bih na kolenima morao da se vučem do crkve, ja bih to činio – samo da ne ostanem bez Svetog Pričešća.

Jednoj udovici, koja je strašno tugovala zbog toga što joj se suprug pred smrt nije ispovedio i pričestio, o. Serafim je rekao za utehu: „Ne tuguj zbog toga, radosti moja, ne misli da će zbog toga duša njegova poginuti! Bog samo može da sudi koga će čime da nagradi ili kazni. Pokatkad biva ovako: ovde na zemlji čovek se pričešćuje, a Gospodu, u suštini ostaje nepričešćen; drugi, pak, želi da se pričesti, ali se zbog nečega njegova želja ne ispuni – takav se na nevidljiv način udostojava Svetog Pričešća preko Anđela Božijeg!“

Sveti Serafim Sarovski