KAKO NASTAJE BOLEST

Španski tekst o tome šta je bolest. Kako nastaju bolesti kada se sukobe telo i duša

 

Bolest je, vrlo često, sukob između ličnosti i duše.

TELO vrišti … ono što usta ne govore !!!

Prehlada „curi“ kada telo ne plače.

Šta je bolest i kako nastaju bolesti tela

Kako nastaju bolesti u telu

Bol u grlu „začepi“ kada ne možeš da saopštiš tugu.

Trbuh „peče“ kada bes ne uspeva da izađe.

Dijabetes „napada“ kada usamljenost boli.

Telo „se goji“ kada nezadovoljstvo tišti.

Glavobolja „pritiska“ kada rastu sumnje.

Srce „popušta“ kad je smisao života iscrpljen.

Grudi „pritiskaju“ kad ponos porobljava.

Pritisak „raste“ kad strah zarobljava.

Neuroze „parališu“ kada unutrašnje dete tiraniše.

Groznica „zageva“ kada odbrane eksploatišu granice imuniteta.

Kolena „bole“ kad se tvoj ponos ne saginje.

Rak „ubija“ kada se umoriš od života.

Bolest te obaveštava kad pogrešiš put.

 

Šta je bolest po tvrdnji nauke?

Bolest (lat. morbus) se može definisati na razne načine. Prema jednom mišljenju, to je svako odstupanje od stanja zdravlja i ima svoje karakteristične simptome i zahvata ceo organizam ili je ograničen na pojedine organe. Postoji i definicija da je bolest poremećaj normalnih, fizioloških zbivanja u organizmu pod uticajem različitih štetnih činilaca ili pak, da je bolest poremećaj građe i funkcije ćelija raznih tkiva, organa i organskih sistema. Najjednostavnije i možda najprihvatljivije je gledište po kojem je bolest termin koji označava sva zbivanja u organizmu koja odstupaju od prirodnog toka života.

Bolesti se mogu podeliti na nasledne, urođene i stečene.

 

Izvor: Orgonitos

Prevela sa španskog: Dragana Žarevac