KAKO DO MAĐARSKOG DRŽAVLJANSTVA?

Veliki broj Srba je odlučio da koru hleba potraži u zemljama Evrozone. Uputstvo kako dobiti madjarsko državljanstvo

 

Mađarska od 1. januara 2011. primenjuje zakon koji omogućava potomcima stanovnika nekadašnje Austrougarske da konkurišu za sticanje dvojnog mađarskog državljanstva.

Veliki broj ljudi iz regiona, prvenstveno Srbije i Ukrajine, je privučen ovom mogućnošću, s obzirom da im sticanje ovog državljanstva pruža status stanovnika Evrozone i pravo za uzimanje pasoša EU za koji smatraju da im otvara sva vrata. Pritom, Srbi ga tretiraju kao adekvatnu zamenu domaćeg pasoša, jer se pribojavaju eventualnog nametanja viza našoj zemlji.

Upustvo kako dobiti madjarsko državljanstvo - madjarski pasoš

Madjarski pasoš otvara vrata Evropske unije

Kao državljaninu unije, ukazuje vam se prilika da se školujete ili zaposlite u nekoj od zemalja članica potpuno ravnopravno sa svim ostalim kandidatima za istovetne pozicije. Na raspolaganju vam je i bezvizni tranzit u SAD i Kanadu, uključujući i brojne druge beneficije… Preko vas državljanstvo mogu da dobiju i deca (stariji od 14 godina moraju da pristupe celokupnom postupku uključujući i učenje jezika).

Uobičajeni postupak stečaja dokumenata je lako shvatljiv, no ne i u potpunosti lak za sprovođenje, kako neki navode. Preduslova je nekoliko. Najpre, neophodno je da se dokaže srodstvo sa pretkom koji je živeo u Austrougarskoj, u Vojvodini do 1921. ili Bačkoj u periodu od 1941. do 1945. godine. Najjednostavniji način je preuzimanje umrlice od matičara. Važno: SVA PRILOŽENA DOKUMENTA MORAJU DA BUDU PREVEDENA NA MAĐARSKI JEZIK OD STRANE AKREDITOVANOG TUMAČA!

Sledeći korak jeste podnošenje zahteva u ambasadi ili konzulatu Mađarske, kao i u ovlašćenim mesnim centrima (širom Vojvodine). Nakon prinošenja zahteva, prijavljeni se pozivaju na intervju, koji se vodi na mađarskom. Nakon završenog dijaloga, ispitivač, u zavisnosti od pokazanog nivoa vladanja jezikom, donosi odluku o potencijalnom sticanju traženih papira, te vas, ukoliko oceni vaše poznavanje mađarskog kao adekvatno, poziva u roku od 2-3 meseca na svečanu dodelu. Imajte na umu da možete da podnesete molbu i u nekom od manjih mesnih centara u kojima se sprovodi, kako navode upućeni, intervju koji zahteva daleko skromnije poznavanje mađarskog. Po dobijanju državljanstva, sve što treba da učinite ne bi li otvorili sebi vrata sveta jeste da zatražite pasoš koji dobijate u roku od 6 meseci.

Mađarski je po oceni javnosti poprilično težak za učenje, razmatrajući činjenicu da je nesrodan svim jezicima koje srećemo na bazama svakodnevice (slovenskim, germanskim, romanskim). Pripada porodici ugro-finskih i koristi latinično pismo. Ipak, kao i svaki drugi jezik, moguće je da se nauči uz adekvatne doze uloženog truda. Moglo bi da se kaže kako Srbi imaju i veću predispoziciju da nauče ovaj jezik pošto se naša republika graniči sa državom u kojoj je službeni, pri čemu veliki broj Mađara živi kod nas. Organizuju se i brojni kursevi koji za cilj imaju pripremu za intervju, a samim tim neguju i posebne metode pristupa učenju jezika. Većina priprema ove vrste traje oko 3 meseca. Postarajte se da ukoliko birate, odaberete pravi tečaj!

Pažnja: Ispostavilo se da je veliki broj navodnih pripremnih kurseva prevara ili svojevrsna pljačka! Birajte pažljivo!

 

Autor: Miodrag Milutinović