BRIGA MATERINA

 

Užeži, ćerko, kandilo!

Potpali žuta tamjana!

Sutra je ravno godina

Kako nam nesta Damjana…

 
Deca kopaju blago BRIGA MATERINA - J. Grčić Milenko

 

Užeži, ćerko, kandilo!

Ne štedi žuta tamjana!

Pomol’ se Bogu s materom

Za dušu malog Damjana…

 

J. Grčić Milenko