ČOVEK – MAN

Ekološki animirani film Man o tome šta i kako radi čovek i kako se odnosi prema planeti, prirodi i drugim formama života

 

Čovek odnosno Ljudi (poznati kao Homo sapiens, latinski za „razuman čovek“ ili „znajući čovek“) su jedina živa vrsta roda Homo. On je živo biće koje se bitno razlikuje od svih drugih bića jer ima razum. Svi ljudi zajedno nazivaju se čovečanstvo ili ljudski rod.

Animirani film Čovek - Man by Steve Cutts

Danas na Zemlji živi oko 7,1 milijardi ljudi. Većina (61%) živi u Aziji. Zatim slede obe Amerike (14%), Afrika (13%) i Evropa (12%). Znatan i stalno rastući deo ljudske populacije živi u gradovima. Nekad je ljudski životni prostor zavisio od vode, životinja i obradivog zemljišta. Zbog razvoja trgovine, danas ljudi žive praktično po celoj planeti.
Poreklo

Savremeni čovek (vrsta Homo sapiens) je sisar iz reda primata, čija je evoluciona linija većinom istražena i poznata.

Crtani film Čovek vam na satiričan način prikazuje kako se čovek bahato ponaša prema prirodi.

 

Animirani film Čovek – Man

Režija Steve Cutts