7+ SMRTNIH GREHOVA

Šta je grešenje i kojih 7 smrtnih grehova imamo od početka do danas

 

Greška je pre pojave materijalizma bila tek lično prolazno stanje od kojeg se učilo da bi jačanjem materijalizma postajala sve važnija i stalnija karakteristika življenja. Greška je nešto što nam se svima dešava i od čega evolucijski učimo, preko, kako ne treba, do, kako treba te samim tim je greška milenijumima bila alat napretka. Greška kao problem je stanje koje je u raslo do današnjeg trajnog stanja a nastalo je sa nastankom pokreta materijalističkih duhovnosti (državnih religija) koji su izmislili svet greške i grešnika (pakao) te tako retko prolazno stanje pretvarali i pretvorili u trajno stanje.

7 smrtnih grehova od početka do danas - Žena ostavljena da umre od gladi u Mongoliji 1913

Žena koja je kažnjena i ostavljena da umre od gladi u Mongoliji 1913

Greška je karakteristika inteligentnih, slobodnih osoba koje se trude poboljšati stanje a koji na tom svom putu napretka, prave mnoštvo malih grešaka, preko kojih dolaze do većih i manjih napredovanja. Oduzimanje ljudima prava na grešku, je veoma snažan “pasiv-agresiv” alat u suzbijanju intelektualno duhovne slobode naroda, kojim se slobodarski, radoznali ljudi pretvaraju u uplašene sledbenike (ovčice).

Sve dok postoji svest o neizbežnoj proporcionalnoj odgovornosti, mogućnost greške je veoma korisna alatka svakog živog bića ali ako se uspostavi nepravedni sistem u kojem je odgovornost relativna kategorija, greška postaje ovo što je danas – moćan alat za proizvodnju ljudskog mesa, samoodržavajućeg sistema robova/robota.

Sedam smrtnih grehova je okosnica današnjeg hrišćanstva iako se ne nalaze u orginalnom Hrišćanstvu koje je bilo krajnja suprotnost ovoj današnjem. Prvu listu tih 7 grehova je složio monah Evgenije Potinski u 4 veku, da bi ih u 6 veku (590 godine) Grgur “veliki” postavio za službene grehove novostvorenog državnog Hrišćanstva kojima je dodato i da su “smrtni”. Širenju i popularizaciji tih 7 smrtnih grehova kao i novostvorenoj ideji pakla je presudno doprineo Dante Aligijeri sa svojom “Božanskom komedijom”.

Ti prvi smrtni grehovi su:

– Požuda (lat. LUXuria = luks – svetlost, ur-gospodin, i ja) (luksuz)

– Zavist (lat. inVIDIa = in – u, vidi, ja)

– Proždrljivost (lat. gula = guliti)

– Lenjost (lat. acedia = a-prvo, cedi-sedi, i ja)

– Pohlepa (avaRITia = ava/evo, riti/stvari/rite, i ja)

– Gnev (lat. ira = i, RAs = pržiti na suncu)

– Oholost  (lat. SuperBia = super, bija/bio)

U latinskim nazivima ovih grehova vidimo opisne “etrurske” korene iz kojih su proizašli a koje još i danas prepoznajemo u našem jeziku.

Razvojem matetijalnog sistema grehovi su jačali dobivajući na razornosti po okolinu pa je dolaskom kapitalizma u Indiju  već 1925 godine Mohandas Karamchad Gandhi objavio novu listu 7 smrtnih grehova socijalnog življenja;

– bogaćenje bez rada

– uživanje bez savesti

– znanje bez karaktera

– poslovanje bez morala

– nauka bez ljudskosti

– religija bez žrtve

– politika bez principa

Ova lista jasno ukazuje na zastranjivanje kojim Kapitalizam gura čovečanstvo. Besprizornog bogatstva i bogaćenja je bilo i pre kapitalizma ali je to bilo iznimka dok je u kapitalizmu taj nesrazmer sirotinje i enormnog bogatstva postao pravilo i sveopšti uzor. Sveprisutnost te i takve ekonomske nepravde se odražava na sve sfere ljudskog života pa tako imamo zastranjivanje kao trajnu kategoriju i u politici, religiji, nauci….svim sferama života.

To zastranjivanje je toliko postalo jasno i bolno da je čak i Vatikan morao bar prividno da reaguje iako je upravo Vatikan jedna od glavnih poluga kapitalističkog sistema, pa je tako Papa Benedikt 16, 2008 godine objavio listu novih 7 smrtnih grehova;

– zagađivanje okoliša

– genetski inženjering

– neumereno bogaćenje

– uživanje opojnih sredstava

– abortus

– pedofilija

– socijalna nepravda

Ovi smrtni grehovi priznaju razornost Kapitalističkog sistema ali pokušavaju da skrenu pažnju sa sistema na sirotinju sa abortusima i narkomaniju te pedofiliju koja im je “kućni” problem.

2015, nakon 15 godina provedenih u središtu kapitalističkog sveta objavljujem ovu listu 7 grehova koje Kapitalistički sistem nameće kao jedini dozvoljen način življenja;

– nametanje nepravde, nasilja i sebičluka kao “normalnog”

– nametanje straha i fizičko-intelektualne lenjosti kao osnove življenja

– nametanje života bez osećanja i znanja

– uništavanje individualne intelektualne duhovnosti

– uništavanje celine  (naroda, osobe…)

– uništavanje prirode radi profita

– takmičarski sport – slavljenje vežbanje uništavanja duha i tela (svog i tuđeg)

Ovi grehovi Kapitalističkog Sistema su izvor svih pojedinačnih nesreća i svih pojedinačnih grehova tako da bi promenom sistema, postepenim prelaskom na balansirani intelektualno-duhovno-telesni sistem nestali i grešni grehovi.

Milenko Grubor