KAŽI MI KAŽI

 

 

Kaži mi, kaži,
Kako da te zovem;
Kaži mi, kakvo
Ime da ti dam,

Kaži mi, kaži - Jovan Jovanović Zmaj


Hoću li reći:
„Diko“, ili „snago“,
Ili ću „lane“,
Ili „moje blago“;
Hoću li „dušo“,
Ili „moje drago“
Kaži mi, kakvo
Ime da ti dam!
Sve su to mila
Imena i lepa
Kojima Srbin
Svome zlatu tepa;
Al’ ja bih proveo
Čitav jedan vek,
Tražeći lepše,
Dičnije i slađe,
Milije ime,
Što još ne ču svet,
da njim nazovem
Moj rumeni cvet.

 

Jovan Jovanović Zmaj