MASONI i ILUMINATI

Ko su Iluminati i kakva je veza izmedju Masona i Iluminata. Ko je osnovao Iluminate i šta oni rade danas u svetu

 

Masoni u službi vlasnika Kapitalizma se nazivaju Iluminati iako je zvanično pokret Iluminata imao kratak vek trajanja koji se direktno vezuje sa tvorcem njihovog nastanka Adamom Weishauptom. Kao što su religije (piramidalna organizacija materijalističke duhovnosti) negacija odnosno suprotnost vere u Boga, tako su i Iluminati negacija odnosno suprotnost Masonskoj ideji.

Masoni i Iluminati - ko su i kako su nastali Iluminati

Iluminati i Novi Svetski Poredak

Adam Weishaupt osnivač Iluminata (Order of Perfectibilists) je rođen kao Jevrejin da bi prešao u Katolicizam i postao Jezuitski sveštenik koji na Univerzitetu u Ingolstadt-u, nakon što je Papa Klement 14-ti zabranio Jezuite, preuzeo poziciju profesora Kanonskog prava. Na Jezuitskoj poziciji profesora Kanonskog prava Adam Weishaupt uči tajne aktivnosti i tehnike Juzuitskog osvajanja i kontrole vlasti, nakon čega za potrebe vlasnika kapitalizma osniva paramasonsku organizaciju “Iluminate”. Iluminati su paramasonski pandan katolicima jezuitima (religijski špijuni i kontrašpijuni) koji koriste ekonomsko političke sfere u svojoj mreži špijuniranja i kontrole sveta. Iluminati su organizovani po ćelijama koje su izolovane, tj. bez mogućnosti “horizontalnog” ili “vertikalnog prema gore” poznavanja pripadnika – tako se sprečava mogućnosti poznavanja članova drugih ćelija kao i svojih nadređenih, odnosno poznaju se samo pripadnici sopstvene ćelije, te ćelija koje su lično organizovane ili dodeljene pod ličnu kontrolu.

Uspešnu pojavu Iluminata je obezbedio istorijski momenat vremena nastanka bankarsko finansijske porodice Rotšilda (Rothschild) – vlasnika kapitalizma, koji preuzimaju organizaciju Ilumonata 1770 godine.  Rotšildi su u to vreme nastajali kao moćnici koji počinju svoje osvajanje Zapadne Evrope da bi shvatili kako uz potencijal i ideologiju tajnog društva “Iluminati” to osvajanje mogu da prošire na ceo svet.. Adam Weishaupt, početkom 1776 godine Rothšildima predstavlja završen program osvajanja sveta, koji 1 Maja iste godine, zvanično započinje sa primenom.

Od 1776 godine, narodna celina počinje da se deli i po već oprobanom receptu “religija” (čiji broj od tada ubrzano stalno raste), po novoizmišljenoj ideji “nacije”, “ideologijama levice i desnice”, “političkim strankama”, “ekonomski”, “rasno”, “geografski” (nakon toga i nastaje kolonijalizam), ….do današnjih “generacijskih”, “muzičkih”, “žanrovskih”, “sportskih” ,“klupskih”, “školskih”, “kompanijskih”, “brendovskih”….. Zanimljivost je kako sve te narodne podele počinju “bezazleno”, “svojevoljno”, uz radost i slavlje da bi se vremenom podele povećavale uz stvaranje međusobnog nasilja koje je finansirano i podgrijavano “sa strane” – “sa vrha”, biva opremljivano oružijem, što biva uvod u totalni sukob do nedavno pripadnika iste celine.

Iluminati (religijsko kapitalistička “elita”) osnivaju mnoge elitističke grupe i organizacije kojima ostvaruju dvostruki cilj;

A) odvajanje ambicioznih i talentovanih pojedinaca naroda koje “samoizoliraju” uslovima pripadanja, te tako slabe narodnu masu i

B) tako prave nevidljivu mrežu vlasti i kontrole pripadnicima sopstvenog naroda, koja radi po njihovom principu “Show must go on” gde je cilj veći od života bilo koje osobe koja nije vlasnik kapitalizma.

Iluminati su još kasnih 1770-ih napravili plan za Francusku revoluciju (1789 godine) a koji su 1784 godine napisali (nemački pisac N. Wack) kao “roman” da bi ga lakše širili agentima u nepovezanim ćelijama na terenu. Tehnika javno-prikrivenih planova se koristi radi komunikacije nepovezanih ćelija Iluminata i dan danas kroz razne medije. Tako u zavisnosti od važnosti i dužine, te komplikovanosti, poruke/instrukcija se snimaju kao specifične pesme, filmovi, knjige itd. Knjiga opisa francuske revolucije je došla u posed Bavarske policije nakon pogibije kurira od groma, koja nakon istrage 1785 godine zabranjuje rad velike lože Orijenta na svom teritoriju, ali Iluminati na visokim državnim položajima u Francuskoj odbijaju saradnju i dokaze bavaske policije.

1786 godine Bavarci objavljuju publikaciju pod imenom “originalno pisanje sekte pod imenom Iluminati” koju šalju svim poglavarima država i religija Evrope ali lokalni Iluminati – kapitalisti, po nalogu vlasnika kapitalizma to tiho uklanjaju. Širenje publikacije nije donelo željene efekte kod vlasti (sprečavanje revolucija) ali je zbog velikih loših glasina u narodu, odlučeno da Iluminati zvanično nestanu, a stvarno da pređu u totalnu tajnovitost.

Nakon toga Kapitalisti = Iluminati se infiltriraju u različite grupe i organizacije od kojih je jedna i Masonerija gde regrutuju masone “internacionaliste“ za pravljenje tajne organizacije unutar Masonske (tajne) organizacije koju pravdaju filantropsko humanističkom namerama krijući revolucionarno teroristička delovanja.

Masoni su osnovali USA – Sjedinjene Američke Države, ali su Iluminati ubrzo preuzeli kontrolu nad USA radi preuzimanja kontrole nad Engleskom imperijom, nakon koje su razrušili ostale monarhije i preuzeli vlast uspostavom svog privatnog sistema – Kapitalizma. Iluminati su za preuzimanje vlasti te dalju kontrolu koristili i koriste nacionaliste, koje predstavljaju kao borce za narod.

Iluminati osiguravaju kontrolu nad USA osnivanjem Republikansko Demokratske partije koju su osnovali masoni Medison i Jeferson a koji su kasnije prešli Iluminatima (dokaz za to se čuva u Filadelfiji (Pensilvanija)), da bi se partija razdvojila i preuzela svu vlast u USA napuštajući sva američka načela, zamenjujući ih sa kapitalističkim načelima koja se već generacijama nameću kao “američka”.

Preuzimanjem novoouspostavljene nacije severozapadnih evropljana “amerikanaca”, kojima se daje uloga udarne pesnice kapitalizma, nameće se “amerikaniziranje” celog sveta od ličnih imena, preko ishrane i načina života do načina obrazovanja i razmišljanja.  Amerikaniziranje tj promenu imena, načina života, razmišljanja itd prihvataju ljudi prljave i nečiste prošlosti, te slabi, neigrađeni karakteri, koji tako stvaraju masu u kojoj je lako i uobičajeno “nestati“ tj postati “nevidljiv”.

Zanimljivost je kako u USA postoje sve vrste amerikanaca (AfroAmerikanci, LatinoAmerikanci, SrboAmerikanci ..) ali ne postoje AngloAmerikanci ili GermanoAmerikanci, jer severozapadni Evropljani su jednostavno Amerikanci, svi ostali su nadodati kao mišići i potrošni materijal druge klase “amerikanaca”.

Vlasnici kapitalizma su preko Iluminata u svim važnijim sferama kapitalističkog života nametali i pokretali ratove, nakon kojih bi nametali svetske vlade (liga nacija – UN itd) i/ili organizacije svetske vlade (IMF, WB, Olimpijski komitet, esc). Pokušaj stvaranja “prve Svetske vlade” posle prvog svetskog kapitalističkog rata – Napoleonovih ratova, je shvatio Ruski car, koji je 1815 godine na kongresu u Beču, gde se organizovala “Nova Evropa” velikih imperija, direktno sprečio njeno stvaranje, te istovremeno trajno odbio ekonomsko podčinjavanje osnivanjem centralne banke Rusije. Ovakav stav Ruskog cara i Slavenskog naroda su vlasnici kapitalizma razbili stvaranjem nepotpunih ekstremnih ideologija “levice i desnice”. “Levi” Boljševici su nakon radničko – narodnog bunta u februaru mesecu došli u oktobru i odmah nakon preuzimanja vlasti, za kaznu od pre vek, pogubili cara i celu njegovu porodicu, te usporavili kontrola nad Slavenskim narodom, kontrolu koju su sa Staljinom izgubili. “Desni” fašisti i nacisti kojima je uloga sprečavanje samoorganizovanja sopstvenog naroda, te masovno kazneno ubijanje uz pljačku i razaranje Slavenskog i Ruskog naroda. Nakon odbijanja primanja Ruske carske porodice u izbeglištvo na zapad, te njihovog smaknuća 1917, odmah je usledilo osnivanje prve svetske vlade “Lige Naroda” 1919 godine.

Koliko su Iluminati i vlasnici kapitalizma odvojeni čak i od “sopstvenog” naroda pokazuje, njihovom finansijskom logistikom, stvaranje Hitlera, radi zaustavljanja samoorganizovanja radništva zapadno evropskih nacija uz istovremeno uništenje Jevreja vernika, radi preuzimanja Jevrejske organizacije, te prikrivanja novootkrivenih “Protokola Sionskih mudraca”.

Iluminati Njujorka ranih 1850-ih primaju obaveštenje (od Engleza N. Right) da se organizuje ujedinjenje internacionalnih nihilista, revolucionara itd., koji će biti organizovani u 2 suprotstavljene grupe, “leva” ateistička grupa će se zvati Komunisti a “desna” religiozna Fašisti i Nacisti (odnosno nacionalisti). Ove dve novoformirane grupe će imati svrhu blokiranja stvarnih promena sistema svojim ideologijama, te istovremeno saterivati ljude ratom, revolucijama, terorizmom itd u okrilje Iluminata, tj vlasnika Kapitalista, kao njihovih spasioca. Klinton Roosevelt, stariji rođak kasnijeg predsednika Roosevelta je organizovao sa par drugih iluminata (Charles Dana, Moris Reely) skupljanje para i logistike za organizovanje ove dve ideologije, ekstremne levice i desnice, iako je na kraju većinu sredstava obezbedila Rothschildova familija. Ova sredstva i logistika su iskorišteni za finansiranje rada Karla Marksa u Soho-u, u Engleskoj, te rada Prof Karl Riter-a. Marks je bio efikasniji jer je njegova ideologija zahtevala manje neprirodnih zaokreta od ideologije Ritera, koji je na Frankfurtskom univerzitetu sastavljao suprotstavljenu ideologiju koju će završiti Fridrih Niche, a iz koje su kasnije direktno nastali Fašisti i Nacisti. Karl Riter se bazirao na Hegelovoj apsolutističkoj državi, te Platonovoj ideologiji, koju njegovi sledbenici i danas promovišu kao naprednu, iako je to ideologija rasizma, diktatorskog elitizma, sa krajnje materijalističkim stavom prema životu. Ideja diktatorskog centralističkog sistema je ugrađena u Rimsko pravo i zakone Rimske crkve pa zato ni ne čudi ovakva podrška kapitalista i neukog naroda u kapitalizmu ovakvim idejama.

Ove ideologije su trebale da posluže za stvaranje ratova radi smanjenja određenih populacija, preuzimanja ekonomija, političkih partija, vlasti…. a masovna mobilizacija koja je omogućila velike ratove je bila direktan proizvod Francuske revolucije koju su sve kasnije paramasonske vlasti Iluminata koristile.

Najpoznatiji Iluminat u Masoneriji je južnjački general Albert Pike, koji je privremeno bio uveo elemente satanizma Iluminata (sa jevrejem Issac Long-om) u masoneriju preko “škotskog reda”, zbog kojih i danas mnogi Masone smatraju satanistima, te kojem se pripisuje ideja stvaranja (od 1850 do 1870) svetskih ratova radi stvaranja jedne svetske vlade. Pike je svoju ideologiju dobio od Iluminata Giuseppe-a Mazzini-a (majka mu Marija Drago) romantičara, istoričara, teološkog političara koji je svoje ideje napajao na elito-demokratiji, pan-evropeizmu, kvazi-organizaciji radničke klase i sirotinje, te tadašnjem poznavanju istorije, te svetskom organizatoru Iluminata. Mazzini je bio idealistički sledbenik internacionalne ideje radi čijeg ostvarenja je organizovao ceo niz “mladih” nacionalnih organizacija – “mladu Italiju”, “mladu Poljsku”, “mladu Nemačku”, “mladu Švicarsku”, “mladu Tursku” pod pokroviteljstvom “mlade Evrope”. Marks je Mazinija nazivao “večnim dosadnim starcem” a Masini Marksa “destruktivnom dušom sa srcem punim mržnje umesto ljubavi prema čovečanstvu”. Iluminat Albert Pike je organizovao osnivanje KKK (Kju Kluks Klan) koji je odvukao USA u ekstremnu desnicu a Giuzepe Mazzini 1860 godine Italijansku Mafiju. Zanimljivost je da je pre osnivanja Mafije bio poznat pozorišni komad koji se izvodio širom južne Italije a u kojem je opisan način funkcionisanja i organizovanja rada Mafije (“I mafiusi di la Vicaria”). Pike je sarađivao i sa Iluminatom Otto von Bismark-om kojem su Iluminati omogućili stvaranje njihove tvorevine – Nemačke, koja iako ne toliko velika teritorijama niti stanovništvom, uz saradnju drugih Iluminata pokreće svetske ratove.

Pike je po zahtevu Mazzinija napravio ritual prelaska Masona u Iluminate, tj tajnog društva unutar tajnog društva, nakon čega je Pikeu dao doživotno upravljanje Iluminatima USA. Pike je organizovao i savetnička veća (upravni odbori); glavni u Charlstonu – Pike (južna Karolina), Rome – Mazzini (Italija), London – Palmerston (England), Berlin – Bismarck (Nemačka), te regionalni Washington DC (Severna Amerika), Montevideo (Južna Amerika), Napulj (Evropa), Calcuta (Azija), Mauricijus (Afrika), te pomoćnih u 18 drugih mesta.

Posle 1 svetskog rata Iluminati su osnovali CFR (Council of foreign relationship) u USA, British institute of International Affairs u UK, te slične elitističke organizacije u Francuskoj, Nemačkoj itd, radi održavanja i upravljanja lokalnim kapitalizmima sa zajedničkom kontrolom i dobijanje zadataka od familije Rothchild, koji su vlasnici kapitalističkog sistema, te samim tim i Iluminata.

Iluminati sledbenike prikupljaju, korupcijom “slabih”, ucenom “prljavih” ili odgojom talentovanih i ambicioznih u “Rhodes Scholar” koje stvaraju mlade idealističke kadrove. Kod nas je poznata Fulbrajt-ova (nekadašnji američki senator) stipendija koja stipendira talentovane i ambiciozne mlade osobe, kojima se uz mnogo stručnog rada polako i neprimetno sadi ideja o “eliti” talentovanijih, koji imaju pravo i obavezu vođenja i odlučivanja u ime drugih manje talentovanih, jer oni (narod van elite) ne znaju šta je za njih najbolje, intelektualno, duhovno i fizički. Dok se korumpirani i ucenjeni potrošni kadrovi koriste za vidljive pozicije, koje su prolazne, odgojeni kadrovi se uglavnom raspoređuju na stalne nevidljive pozicije savetnika, vrhovnih organizatora, vrhovnih izvršioca, itd vladajućih struktura.

Iluminati imaju i 3 specijalizovane škole u Nemačkoj i Grčkoj te Škotskoj – Georgestown, te specijalizovane kurseve na uglavnom Jezuitskim univerzitetima (Fordham, Georgetown, Layola ). Snažnu logistiku odgoju “skolara” i naroda Iluminati su za vlasnike kapitalizma ostvarili skoro totalnom kontrolom svih važnijih medija, te kontrolom odgojno obrazovnih institucija.

 

 

Milenko Grubor