Podeli dobar sadržaj sa prijateljima:

 

POLITIKA I POLITIČARI

Politika je veština praktikovanja moći pojedinca ili grupe nad narodnom masom koja je puno moćnija od tog pojedinca i grupe, zato se politika i prikazuje – doživljava kao vrsta moćne magije.

 

Politika se kao i svaka druga «magija» zasniva na iluziji i prevari te zbog toga političari kao i svi drugi prevaranti i iluzionisti organizuju tajna društva u kojima krijući stvaraju, usavršavaju i vežbaju svoje veštine, namere ….

Samit G 8 karikature - Politika i političari

Samit G 8 i političari u karikaturi

Politika je ulaskom u kapitalistički sistem i podelom naroda po novoizmišljenoj ideji «nacije» te stvaranjem novog sloja društva – birokratije stvorila mnoštvo malih imperatora tirana, koji su međusobnim takmičenjem i svojom sveprisutnošću izgubili svaki dodir sa političkom pa i ljudskom odgovornošću i korektnošću. Vreme kraja kapitalističkog sistema je označila široka upotreba kompjutera i interneta, koji je otkriven i testiran vek ranije, tj koliko je trebalo kapitalistima da smisle kako da na njemu profitiraju. Uprkos razvoju tehnologije masovnih komunikacija Politika ostaje totalno netransparentna što je u ovom novom okruženju, gde pojedinci i grupe gube svaku mogućnost za privatnošću, čini još mračnijom i mističnijom.

Politika je iz oblasti javne odgovornosti i organizovanja potpuno prešla u oblast Kriptopolitike koja se krije i brani «teorijama zavere», «konspirologijom» i drugim metodama zbunjivanja i zamagljivanja činjenica, sadašnje i prošle stvarnosti.  Politika i političari su mnogo puta na više različitih načina dokazivani i dokazani kao agenti ili poslušnici tajnih službi, tajnih društava i moćnih privatnih organizacija. Priroda današnje politike je obrnula nekadašnje omjere u kojima je 10-20%  bilo tajna a 80-90% javna informacija u današnjoj politici je 80-90% tajnih (u realnom vremenu) sa 10-20 % javnih informacija dok se «taj određeni» proces događa. Najmoćniji alat ovakve politike su nedefinisani a sveokupni «Patriotizam» te «Državna Sigurnost» tj «Državni-Nacionalni interes» ili kod država kolonija «zapadni interes» «zapadni savet» itd

Politika dašnjice uništava ili korumpira sve nezavisne ideje i pokrete ubrzo nakon njihovog nastanka da bi stvorila «zakrivljevene» verzije tih ideja i pokreta radi kontrole potencijalnih stvarno suprotstavljenih snaga naroda. Takvim «iskrivljenim» idejama i kadrovima, moćnici – vlasnici kapitalizma, upravljaju revolucijama, buntovima, lažnim promenama sistema, promenama vlasti, uništavanju i stvaranju država…. a da moć (vlast i novac) ostaje u posedu iste grupe ljudi.

Političari današnjice su krovni deo organizovane mreže poslušnika-apsolutista koji poslušni zajedničkom centru moći provode sve snažnije male diktature kojima relativizuju diktaturu velikih moćnika a istovremeno smanjujući mogućnosti odbrane lične i kolektivne slobode čoveka. Političari, iako gajeni i birani od strane moćnika, bivaju ucenjeni od strane moćnika, otkrivanjem njihovih tajni javnom mnenju, a postojanje «prljavih» tajni je preduslov kojim potvrđuju svoju «valjanost» moćnicima.

Političari su prilagođavajući se kapitalističkom sistemu prešli put od stvaralaca politike preko onih koji samo naizgled stvaraju politiku, do onih koji je samo ulepšanu predstavljaju narodu. Političari tako nisu više vrhovni pa čak ni isluženi intelektualci već su to danas vojnici tj uveli lepušavi glumci, dobri govornici i drugi profesionalni prevaraniti jer šta je gluma do profesionalno pretvaranje tj laganje.

Politika i Političari u ovakvom sistemu se NE MOGU popraviti jer je sistem jači od pojedinca ili grupe tako da je jedini način stvarnog rešavanja ove krize izlazak iz ovog piramidalnog sistema vladavine nad narodom. Sveizam nudi jednostavan, direktan način organizovanja života svih delova života sa poštovanjem pune odgovorne slobode svih pojedinaca u kojem se napredak oseća od prvog dana a koliko će neko napredovati zavisi od volje i rada tog pojedinca. Sveizam se ne zasniva na utopiji «rajskih vrtova» već na radu i saradnji svih nas uz potpunu transparentnost svih javnih i polujavnih radova, procesa, planova….

Milenko Grubor

Podeli dobar sadržaj sa prijateljima: