SLOBODA i IZDAJE SEBE

Sloboda je neophodna osnova za normalan  tj zdrav, uspešan i napredan život. Zašto je Sloboda tako važna? Da li je to samo mit ili životna činjenica?

 

Ljudi se rađaju zavisni od drugih (roditelja i okoline) te samim tim Sloboda nije «bogom dano stanje» već nešto štpo se mora osvojiti – zaslužiti. Sloboda se ne dobija niti gubi voljom drugih jer je Sloboda stanje duha a ne tela, zato se Sloboda može osvojiti samo upoznavanjem i prihvatanjem sebe a izgubiti samo izdajom sebe. Duhovno-intelektualna priroda Slobode je razlog zašto mudrac i/ili prkosni nepokoreni slobodnjak i u ćeliji imaju 4 strane sveta a pokorene i/ili izgubljene osobe i na livadi imaju teskobu. Izdaja sebe je osnova svih ostalih izdaja, koje na različite načine vode ka istom cilju a koji se zajednički nazivaju «pakao življenja».

Arno Breker - skulptura Veliki nosilac baklje The Great Torchbearer

Arno Breker – skulptura Veliki nosilac baklje

Izdaja sebe i drugih, uvek vodi ka neredu (duše, intelekta, svih vrsta kontakata…. ili materijalnoj refleksiji nereda stvari, neurednosti, prljavštini….) nasilju, tragediji…. koje se neprestano samo-povećava sve do logičnog kraja, koji ne biva tako brz ali uvek je isti; tragični nestanak ličnosti i smrt. Razmeri tragedije izdaje se povećavaju brojem učesnika izdaje koja raste od lične preko grupne do kolektivne, tako da je samoizdaja osnovni razlog slabljenja i nestanaka pojedinaca, grupa a masovnoću samoizdaje i celih naroda, civilizacija…

Izdaja sebe je samo uvod u šire izdajstvo, jer ostaje da živi u nama gde raste kao tumor pa vremenom «metastaziramo» izdajući bližnje, okolinu, pretke, potomke… ništa ne ostaje nedodirivo naletu izdaje. Privlačna snaga izdaje nije zbog potencijalne mogućnosti da budemo neuspešni već naprotiv, od straha da budemo uspešni što si ne smemo dozvoliti jer samo pokvarenjaci i oni koji se vole imaju pravo na uspeh, pokvarenjaci materijalni a samopoštujuće celovite ličnosti kompletan životni uspeh a «mi» nismo još ni jedno od toga. Uspešni izdajnici – pokvarenjaci, iako možda na poziciji moći, uspeha, slave…. ne mogu da se otarase te senke samo-izdaje, koja biva sve snažnija kako izdaja, zaštićena od dobrote, hrabrosti i intelekta, našim moćnim egom, «metastazira» uvećavajući broj i vrste izdajstava.

Breme izdaje uvek pritiska kad osoba ostane sama sa vremenom za razmišljanje ali bez dovoljno hrabrosti za priznavanje i promenu na bolje, zato «uspešni» izdajnici ako se ne okupiraju predugim radnim obavezama, po pravilu uvek «uživaju» u obilnom «provodu» utapajući um u sve većim količnama alkohola, droga, seksualnih egzibicija,….. svemu što je brzo, snažno, glasno, prolazno a puno adrenalina koji sprečava razmišljanje, vodeći kroz život reagovanjem, instiktom. Svoj pad «uspešni izdajnici» glorifikuju promocijom takvog (bučan, brz, javan i bolan) načina života. Materijalistički sistem – Kapitalizam, stvara dezavujisane pojedinace i grupe koji dobivaju plodove izajstva ali ne zbog nagrade već radi jačanja i širenja izdajstva i nemoći kao vrhunca životnog puta.

Izdaju sebe omogućava materijalistički ego koji koristi našu lenjost (intelektualno duhovnu kao i fizičku) radi uveličavanja prepreka i negativnosti te umanjivanja naših sposobnosti i stvarnih moći. Izdajom sebe, neprimetno ulazimo u stanje navika života gde kao zarobljenici senki, trajemo bez hrabrosti da ustanemo i stanemo iza sebe i svojeg JA.

Izdajnici sebe, nastavljaju tim putem, bez hrabrosti da pogledaju pravog sebe te da prekinu taj put propadanja ličnosti ni kada ga uvide, iako put povratka sebi nije ni preterano težak ni previše zahtevan a nudi ogromne nagrade. Izdajnici sebe, po pravilu nisu loše osobe, već naprotiv, to su najčešće osobe materijalističkim sistemom zaluđene i zavedene pa još nedovoljno razvijene snage karaktera učine grešku pod uticajem lične slabosti (lenjost, požuda, gramzivost, zavid,…) i onda po inerciji traju. Sve ove slabosti se od materijalističkog sistema – kapitalizma zvanično osuđuju ali i konstantno nameću kroz materijalistički sistem laži i zatupljivanja tj sistem kapitalističkog poluobrazovanja, NEinformisanja i lake «jeftine» zabave.

 Lični pakao, kojeg «izdajnici sebe» proživljavaju, nagoni ih da budu besni na sebe i svoju okolinu, što je to dozvolila, te zbog toga i kažnjavaju okolinu, preveći joj pakao od života iz kojega ni oni sami ne izlaze pa tako kažnjavaju i sebe. U zavisnosti od socijalno ekonomske uspešnosti «izdajnici sebe» uvode porodicu, prijatelje, poznanike, preduzeće, partiju, državu pa i «ceo svet» u pakao nemira kojem je vrhunac rat i sveopšte uništavanje, stvarajući sistematski osećaj opšte nemoći u kojoj koja se podspešuje stvaranjem okolnosti za bankrotstva, dugove,

Količina i kvaliteta izdaje sebe a naručito izdaje principa je proporcionalna količini znanja te količini i kvaliteti informacija. Pod uticajem ne celovitog znanja kao i nedovoljne količine kvalitetnih informacija, se javlja nedostatak znanja koji nas uvodi u stanje zablude tj stanje da se strastveno borimo protiv sebe i svojih. Primera za to imamo nažalost svuda oko sebe a najpoznatiji su i najodgovorniji (političari. religiske vođe, direktori, upravnici…). Jedini način prekida izdaje sebe je učenje kao stil života te uživanje u nerazdvojnom nadopunjavanju i ogledanju prirode u sebi te sebe u prirodi,

Sloboda, za razliku od izdaje sebe, koja je uvek negativna, ima dvostruku prirodu te tako ima sposobnost da bude pozitivna ili negativna. Pozitivna sloboda je ona druga suprotstavljena strana medalje izdaji sebe a glavna joj je karakteristika neodvojiva Odgovornost koja nas uči o neodvojivosti pojedinca i celine. Odgovorna Sloboda je vrlina jer nas uči čovečnosti, poštovanju i samopoštovanju, razvoju, napredku zajedništvu, saradnji… Negativna Sloboda je razularena sloboda u kojoj se izdaje prvenstveno svoje kolektivno JA te samim tim i svoje lično JA koje je nerazdvojiv deo celine. Ne odgovorna sloboda je mana i njenim tolerisanjem stvaramo razpuštenu, razmaženu decu, lenje i ne odgovorne ljude te tužne i promašene živote.

Sveizam uz Životologiju ne naređuje-određuje kako ko od nas treba da živi, već poštujući slobodu izbora nudi alate za rešavanje trenutnih problema te prevenciju budućih. Svakom od nas sistem Sveizma osigurava sve životne potrebe ostavljejući nam zadatak upoznavanja stvarnog sebe te razvijanja u željenom pravcu gredeći sebe i zajednicu. Razvijena i zadovoljna Slobodna ličnost je uvek osoba sa snažnim JA ali i nerazdvojnim snažnim MI jer samo šireći i jačajući zadovoljstvo, znanje i zdravlje svih (pojedinaca) delova celine osigurava i kompletan sopstveni razvoj.

 

Milenko Grubor