PAKLENI AD

Ad ili pakao je mesto u dubini zemlje gde duše grešnika idu posle smrti. Citati iz Biblije koji govore o Adu

 

Izričući presudu Adamu prilikom njegovog proterivanja iz raja, Bog je najpre nabrojao zemaljske kazne za prestupnika rajske zapovesti, a potom je objavio da će Adam tim kaznama biti podvrgnut sve dotle dok se ne vrati u zemlju iz koje je uzet. Jer si zemlja rekao mu je Gospod i u zemlju ćeš se vratiti (Post. 3,19).

Ovde nije rečeno da će Adam u zemlju poći samo telom: presuda onome koji se drznuo da ustane protiv Boga strašnija je nego što se čini na prvi i površan pogled.

Had ili šta je pakao ili gde se nalazi Ad

Umetnička predstava pakla

Pravednici Starog Zaveta, kao što je očigledno iz Svetog Pisma, nedra zemlje uvek su smatrali za mesto ada. S tugom ću u ad sići za sinom svojim (Post. 37,35) govorio je sveti patrijarh Jakov kad su mu doneli lažnu vest o smrti njegovog ljubljenog sina Josifa.

Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogati, i zakopaše ga. I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu. A Avraam reče: Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svom, i Lazar opet zla; a sad se on teši, a ti se mučiš. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze. Tada reče: Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog, Jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Reče mu Avraam: Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. A on reče: Ne, oče Avraame! Nego ako im dođe ko iz mrtvih pokajaće se. A Avraam reče mu: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati. (Stari Zavet)

Prestani dakle i okani me se malo moli Boga pravedni, mnogostradalni Jov okružen sa svih strana iskušenjima pre nego otidem odakle se neću vratiti, u zemlju tamnu i mračnu, u zemlju večne tame, gde nema svetlosti, niti se vidi život ljudski (JOB. 10,20‐22).

Bogonadahnuti zakonodavac Izrailjaca Mojsije objavljivao je narodu gnev Božiji na Koreja i njegovu družinu govoreći: Ako ovi pomru kao što mru svi ljudi, i ako budu pokarani kao što bivaju pokarani svi ljudi, nije me poslao Gospod. No ako li što novo učini Gospod, i zemlja otvori usta svoja i proždre ih sa svim što je njihovo, i siđu živi u ad, tada znajte da su ovi ljudi uvredili Gospoda…

I kad izgovori ove reči saopštava dalje Sveto Pismo rasede se zemlja pod nogama njihovim… i siđoše živi u ad (Bro. 16,29‐35).

Prorok David je pevao Gospodu: Jer je milost Tvoja velika na meni, i izbavio si dušu moju od ada najdubljeg (Ps. 85,13).

Isto mesto za ad određuje i Sveto Pismo Novog Zaveta. Najavljujući silazak u ad Svojom Dušom i Božanstvom neodvojivim od nje Bogočovek je rekao: Biće Sin Čovečiji u srcu zemlje tri dana i tri noći (Mt. 12,40).

Objašnjavajući Spasiteljeve reči blaženi Teofilakt Ohridski kaže da je Gospod ispunio to Svoje obećanje ʺsišavši u podzemlje do adaʺ. Po rečima svetog apostola Pavla, Gospod siđe u najdonja mesta zemlje (Ef. 4,9), a po rečima apostola Petra siđe i propoveda duhovima u tamnici (1. Pet. 3,19).

ʺObožena Duša Hristova kaže sveti Jovan Damaskin silazi u ad zato da bi svetlost obasjala i one koji su pod zemljom i prebivaju u tami i seni smrti, baš kao što je onima na zemlji zasijalo Sunce pravdeʺ (Tačno izloženje pravoslavne vere).

Tada će reći i onima što Mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladneh, i ne dadoste mi da jedem; ožedneh, i ne napojiste me; Gost bejah, i ne primiste me; go bejah, i ne odenuste me; bolestan i u tamnici bejah, i ne obiđoste me. Tada će Mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo Te? Tada će im odgovoriti govoreći: Zaista vam kažem: kad ne učiniste jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. (Novi Zavet)

 

Svjati Ignjatije Brjančaninov