TIHO, NOĆI

 

Tiho, noći,
Moje sunce spava;
Za glavom joj
Od bisera grana;

Tiho, noći, moje sunce spava  - Jovan Jovanović Zmaj

A na grani
K’o da nešto bruji
To su pali
Sićani slavuji:
Žice predu
Iz svilenog glasa,
Otkali joj
Dubak do pojasa,
Pokrili joj
I lice i grudi,
Da se moje
Sunce ne probudi.

 

Jovan Jovanović Zmaj

 

Tiho, noći, moje zlato spava peva Mile Bogdanović