LOVAC NA JELENE

ravnica se
propinje u kriku
ne navikla
na lavež i viku

Jelen i pesma Lovac na jelene - Nikola Šimić Tonin

metak u cijevi
jelenju vreba riku
svitanjem miriše
vjetar u kosi

u nabreklo žili
strast lovačka gori
sve su ljenji
sunčevi zaveslaji

u graji
svod nebeski taji
ko dvije zvijezde padalice u noći
ugasle jelenje oči

 

Nikola Šimić Tonin