Slobodan ČOVEK i okupirani LJUDI

ili Istoriski SERBIN i Moderni Ser

 

Svi smo rođeni ali svi ne živimo, već na žalost, mnogi samo traju prećutno pristajući da budu tuđa imovina, alat, kusur…

Ubeđuju nas da živimo sve dok dišemo, radimo i plaćamo porez i druge obaveze a ŽIVETI mogu samo slobodni ljudi koji…. ali šta je to sloboda?

Slobodan čovek i okupirani ljudi

Mnogi su “progutrali” priču da je sloboda, ekonomska sposobnost da kupujemo tehnološke igračke koje nam gospodari odrede kao moderne statusne simbole. Mnogi slobodu doživljavaju kao mogućnost da ništa ne rade (iako tako propadaju na svim poljima). Mnogi slobodu sebi dokazuju kukanjem ili kritikom u “slobodnom vremenu” iako je to tek dokaz njihove davne kapitulacije. Mnogi slobodu vide kao pravo da uništavaju šansu da uče (napreduju) i stvarno uživaju, predajući se porocima (iako im i sama reč kazuje da to ima PO(lovan)ROK trajanja i ceo rok ispaštanja). Mnogima je sloboda putovanje, iako im je to obično tek beg od stvarnosti NEslobode. Mnoštvo zabluda o Slobodi a Sloboda je pravo koje svako sebi dodeljuje i obaveza za koju se svako mora sam izboriti za sebe.

Sloboda nije kao što je predstavljaju – Borba, jer to bi bila borba protiv života a nju pri samoj pomisli za pokretanjem već izgubismo. Sloboda je način življenja koji nas dočekuje i proverava teškoćama koje ako izbegavamo ili odlažemo postaju ogroman teret sa kojim je teško putovati kroz život. Probleme Slobode materijalistički sistem predstavlja kao neprijateljsku obavezu sa kojom se moramo boriti a istrajnost u toj borbi se predstavlja kao vrlina. Upoznavajući život i životne probleme mi shvatamo i prihvatamo njihovu učiteljsku svrhu te počinjemo u njima da uživamo rešavajući ih. Življenjem u Slobodi, životni put uvek vremenom biva sve lakši i puniji zadovoljstva jer život je kao bitisanje u moru, gde se osoba, koja se bori protiv talasanja mora (života) uvek vremenom umori i slomi uz mnoštvo patnje i nerazumevanja a osoba koja nauči da razume more(život) i počne da se igra s njim, uživa u surfingu kad su talasi veliki, u plovidbi ili ribolovu dok su talasi mali ili plivanju i suncanju(odmoru) kad talasa nema.

Sloboda ima dve prirode, ličnu i kolektivnu, onaj ko se izbori za ličnu (unutrašnju) Slobodu zasluži titulu ČOVEK i zato ne postoji množina te reči-titule.

Zajednička Sloboda je bila od davnina bitna kao i lična Sloboda pa je zato velikoj reči-tituli Slobode ČOVEK pre više hiljada godina dodata još jedna titula koju su ljudi sami zasluživali i sebi davali tj oduzimali gubitkom Slobode. Zajednička Sloboda je bila sužena na minimum izbora koja se MORAJU imati da bi se neko smatrao Slobodnim. Neophodni izbori za Slobodu su godišnje biranje iz SVOJE okoline-grupe-plemena, intelektualno-duhovni vrhovni predvodnik te organizaciono-svetovni vrhovni predvodnik. Kao što sama reč kazuje, ti izabrani su bili vrhovni i “iznad” tj važniji od njih, niko nije bio a oni su direktno slušali i služili svom narodu-grupi-plemenu. Gubitkom mogućnosti direktnog godišnjeg biranja i menjanja SVOG vođe iz SOPSTVENE grupe, kompletna grupa je gubila pravo na titulu zajedničke slobode, a ta titula je bila SERBIN. Zbog toga recimo čak i u Otomansko doba kad se digne buna I oslobodi od tuđinskog jarma taj narod se nazove Srbskim da bi gubitkom Slobode ponovo postajali Bosanci, Ere, Krajišnici….

Samim tim se logično postavlja pitanje, da li oni što ne žive već samo traju imaju pravo na titulu ČOVEK ili samo imaju prava i obaveze ljudskog bića, kao i oni što nemaju obilježija zajedničke slobode imaju pravo na titulu SERBIN.

Engleska titular Ser je nastala (kraj 13og veka) ubrzo nakon nastanka Engleske države i Engleskog jezika (12 vek) po zvaničnoj istoriji dolazi od latinske reči Senior – Seigneur, što znači stariji ali po nekim tumačenjima i od reči Sedere, što znači sedeti (kad se nešto krije (čitaj laže) onda je teško dokazati logiku celine te laži pa se javljaju ovakve situacije). Titulom Ser se oslovljava niži stalež plemstva (Baronets, nasledni vitezovi i vitezovi) tj onaj stalež što ne dolazi “iz para” već svoje zasluge stiče na bojnom polju ili u novije vreme na promociji i stvaranju profita Materijalističkom sistemu i/ili monarhiji u svom polju rada (muzika, gluma, politika, nauka….).  Engleska reč Vitez (Knight) je termin koji označava nekoga koji kleči (sluga) te samim tim i vlasništvom vladara a koji je svojim (antinarodnim) radom zaslužio priznanje. Dodavanjem Vitezu titule Ser se naglašava da je on izborio pravo da bude tretiran kao ČOVEK tj Slobodna osoba a ne više kao tuđe vlasništvo.  Vremenom su titulu Ser pretočili u Sir kako se danas koristi.

Engleske titule Ser, Lord, Lady, Baronese… se mogu i danas kupiti a cena im je od 195 ₤ za nenaslednu Ser/Sir do 995 ₤ za naslednu Lord/Lady of _____ (može ii svog grada rođenja ali i engleskih gradova) jer se kupuje i parče zemljišta (20 x 20 cm).

Istoriski Englerska titular Ser/Sir je skraćenica (englezi i njihovi naslednici amerikanci obožavaju skraćenice) od reči Serbin što već hiljadama godina znači Slobodan čovek. Titula Ser se koristii(la) i na teritoriji današnje Italije, tako da je kompletno ime poznatog Leonardo di Ser Piero da Vinci-ja uključivalo i titulu Ser. Ser na Kurdskom i staro Turskom znači glava, na Welškom znač zvezde i mač. Sers na Armeniskom je naselje a još postoje naselja tim imenom u Francuskoj i Tunisu, na Aragonskom (zapadna španija) Asturiskom (sever španije), Katalonskom (jugozapad španije), Norveškim, Portugalskim dijalektima znači stanovati i biti.  Ser na Danskom i švedskom znači videti. Na Galiciskom Se je ako a Ser Biti, Na staro Mađarskom Ser (danas sor) je Pivo, što je istoriski veoma logično. Na poljskom Ser je Sir. U Mikroneziji Ser označava kretanje u neprilici po plitkoj vodi te privlačenje pažnje grupe.  Sva ova značenja su istoriski veoma logična ako se poznaje istorija Serba.

Dolaskom i uticajem kapitalizma se pokušava na sve načine ubrzano uništiti javno znanje i veštine potrebne za Slobodu koje bi postale/ostale privilegija bogatih i moćnih. Jedno od tih načina uništavanja je pretvaranje Titule Serbin u naciju Serbsku koju su preimanovali u naciju Srbsku te ograničavanje na sve manju teritoriju koju se pokušavaju, kao ljude u njoj, degradirati na sve moguće načine.

Biti ČOVEK i biti SERBIN bi trebao biti cilj svakog umnog bića koje želi dobro sebi i celom svemiru.

Milenko Grubor