JUTUTUNSKA JUHAHAHA

 

U kraljevstvu Jutututu

kralj trinesti Balakaha

obećao svom narodu

da će dati juhahaha.

Indijanski poglavica Jututunska juhahaha - Jovan Jovanović Zmaj

Samo neka budu verni,

nek vojuju o svom kruhu,

neka ćute i nek žmure,

nek plaćaju juhuhuhu (porez).

 

Poslušni su Jututunci,

plaćali su juhuhuhu,

ćutali su, žmurili su,

vojevali o svom kruhu.

 

A prolećem svakog goda

popne s’ na breg Balakaha,

pa poviče gromoglasno:

Dobićete juhahaha!

 

U kralja su jake prsi,

grlat li je Balakaha,

Kad poviče, brda s’ ore –

Juhahaha, haha, haha!

 

Svi se grotom smejat stanu,

sve se trese brat do brata,

a od smeha, teška smeha,

za trbuh se i kralj hvata.

 

A šta im je tako smešno?

Il’ je smešan Balakaha?

Il’ su smešni Jututunci?

Il’ je smešno „juhahaha“?

 

Sve troje je dosta smešno,

ponajviše Balakaha,

kad ozbiljno, milostivo

progovori: Juhahaha!

 

Srećni su ti Jututunci,

srećan li je Balakaha,

kad ih tako razveseli

prazna rečca: Juhahaha!

 

Jovan Jovanović Zmaj