KAKO PONETI MANASTIRE

 

Otići – a kuda?

I Dečani bi pošli da mogu

I Ljeviška bi sa spruda

Krenula svome Bogu

Manastir Dečani - pesma Kako poneti manastire

Kako poneti manastire –

U nebo zarasla zdanja –

I kosti očeva što vire

Iz svetlosti i predanja

Ne možeš poći nikuda

Tako se grdno slučilo

Uzalud svetačka čuda

Teško nas vreme smutilo

 

Radosav Stojanović