LJUBAV U PADEŽIMA

 

NOMINATIV
(Tko, što?)
– Ja!

GENITIV
(Koga, čega?)
– Tebe!
Gledao sam očima,
kojim nas drugi vide…

Ljubav po padežima pesma

DATIV
(Kome, čemu?)
– Tebi!
Tekao sam
kao rijeka svom moru…

AKUZATIV
(Koga, što…volim…?)
– Tebe!
Ubojicu
svake radosti…

VOKATIV
(Oj! Ej!)
Varalice kažu
da su ispravile sreću…

LOKATIV
(O kome, o čemu?)
– O srcu …!?
Trag srca su
suze na licu…

INSTRUMENTAL
(S kim, s čim?)
– Sa tobom!?
Poput
zakrivljenog
akcenta
u prostoru,
snijeg da sam,
s’ neba što se mrvi,
za tebe bio bih,
crna mrva snijega.

 

Nikola Šimić Tonin