NEUROMARKETING

Brend kao ultimativni doživljaj ili kako se utiče na naše odluke

 

Ne postoji osoba koja se bar jednom nije zapitala šta je to što utiče na naše svakodnevne odluke, koju nije bar malo zainrigirala misterija načina formiranja odluka, impulsne kupovine i šta se to zapravo krije iza našeg ponašanja u različitim situacijama.

Mnogobrojna istraživanja i dosadašnje studije pokazuju  da odluke koje donosimo, zapravo donosimo nekoliko sekundi pre nego što postanemo svesni nje. U knjizi „Kako potrošač razmišlja“ Gerald Zaltsman, profesor  Hardvarskog Univerziteta, piše da se čak 95% svih misli, učenja i emocija dešava na nesvesnom nivou i da je za naše odluke isključivo odgovoran drevni deo našeg mozga, što zapravo znači da odluke donosimo instiktivno, za samo nekoliko sekundi, a tek nakon toga pokušavamo da ih racionalizujemo.

Neromarketing 2

Veza između mozga i marketinga.

Mozak je glavni krivac za naše potrošačko ponašanje. Konkretnije rečeno, ljudi se odlučuju za određen proizvod/uslugu, na osnovu emocijalnih reakcija. Istraživanja naučnika pokazuju da je za nesmetano funkcionisanje mozga, koji zauzima samo 2% mase tela, potrebno čak 20% ukupne energije našeg  tela.

Na većinu radnji koje obavimo u toku dana utiče mozak ali podsvesno, tako da svesno koristimo samo 20% kapaciteta moždane mase. Ono na šta smo uglavnom skoncentrisani  jeste na skeniranje okoline i otkrivanje potencijalnih opsanosti , kao posledica jakog instikta za preživljavanjem.

Fenomen neuromapiranja.

Naučnici koriste pojam neuromapiranje kako bi što preciznije opisali funkcije mozga. To je jedan od način da se shvate reakcije dopadanja ili nedopadanja. Mnogo je mogućnosti za merenje psiholoških reakcija na advertajzing i komercijalnih poruka oglašivača, ali samo tri načina tj. metode neinvazivnog merenja i mapiranja moždane aktivnosti:

  • elektroencefalografija (EEG),
  • magnetoencefalografija (MEG)
  • funkcionalna magnetska rezonanca (fMRI)

Sve tri tehnike su neinvazivne i stoga  mogu biti bezbedno korišćene u svrhe marketinškog istraživanja.

Brand brain

Brend kao ultimativni doživljaj

Praksa je pokazala da se sa nekim proizvodima poistovećujemo i tada nam se aktivira najstariji deo mozga. Brendovi koji se uspešno „ušunjaju“ u ovo područje mozga nas mogu percipirati kao sigurnog kupca, jer to znači da ćemo njihov proizvod doživljavati kao nešto blisko sopstvenoj ličnosti. Jedan od prvih većih eksperimenata neuromarketinga pokazao je koliko je to značajna prednost u svetu marketinga. Radilo se o ocenjivanju dva dobro poznata rivala iz sveta bezalkoholnih gaziranih pića – koka-kole i pepsija. Ocene ispitanika „na neviđeno“ pokazale su da je ukus ovih pića podjednako dobar, jer su mišljenja ispitanika bila doslovno podeljena. S druge strane, kada im je rečeno koju vrstu piju, tri četvrtine njih izabralo je koka-kolu kao ukusniju.  U čemu je zapravo suština?

Ime koka-kole je kod njih aktiviralo prefrontalni korteks, što znači da je ovaj brend, za razliku od pepsija, zahvaljujući dugotrajnoj dobro usmerenoj kampanji, postigao da bude u skladu sa njihovom svešću o sebi i sopstvenim preferencijama, što se za ispitanike pokazalo kao važnije od samog kvaliteta proizvoda. Ovo nas dovodi do zaključka da jaki brendovi izazivaju snažne reakcije u mozgu bez obzira na „uzbudljivost“ proizvoda koji reprezentuju.

Pepsi vc CocaCola

Čuvene marke automobila izazvale su u mozgu ispitanika isto onoliko aktivnosti koliko i neke poznate marke osiguranja. To implicira da je psihološka moć jakog brenda mnogo veća nego što se misli – a da uspešan marketing čak i od nečeg tako apstraktnog i dosadnog kao što je osiguranje može da napravi uzbudljiv doživljaj.

Brend kao ultimativni dozivljaj

Formula je jednostavna – kreirajte poruku koja će dopreti  do najstarijeg dela mozga vašeg potencijalnog potrošača, bilo artikulisanjem agresije, straha, bola  ili potrebe za sigurnošću, čime ćete povećati verovatnoću izbacivanja iz igre pametnijeg korteksa (razum). Približite se svom kupcu, uverite ga da vam je stalo da njemu bude dobro, da postojite samo zbog njega i lojalnost vam je zagarantovana.

Ako vas je tematika zaintrigirala, niste jedini. Na ovu i slične teme napisano je veliki broj naučnih istraživanja, a veliku popularnost je pronašla i među diplomskim i seminarskim radovima.