CRNOGORSKO PLEME KUČI

Izvod iz stare brošure o Crnoj Gori i crnogorcima gde se piše da su pleme Kuči uvek bili nezavisni

 

*Beleška iz dnevnog lista „Pravda“, Beograd, 1937. godine, nosi naslov:

Kuči pleme u Crnoj Gori uvek nezavisno.

Medaković: „Neka objašnjenja o Crnoj Gori“, brošura 1868. god.

Stari crnogorci - crnogorsko pleme Kuči

Stari crnogorci

Po želji princa Navarskog 1614. god održan je sabor balkanskih naroda u Medunu, u Kučima, u slobodnoj državi.

Princ Navarski poslao je 80 lađa sa blagom i ratnim materijalom, ali su Mlečići ovu flotu potopili kod Đenove.

Vojvoda Radonja Petrović bio je glavni gubernator: sviju brda, Klimenta, Hota, Kastrata, Šalja, i drugih plemena.

Grob Radonje Petrovića nalazi se u selu Bošnjacima, sreza Jablaničkog, poznat pod imenom „Grob Brdskog Vojvode“.

 

Potpis autora: Drago M. Pajović

*Od zaborava sačuvao tekst Branko Mićić