PROZOR LJUBAVI

Priča o gledanju sveta drugim očima ljubavi

 

Dva teško bolesna čoveka, ležala su u bolničkoj sobi. Jedan od njih je zbog terapije svakoga dana sedeo po nekoliko sati na krevetu, koji je bio pored prozora.

Drugi bolesnik nije uopšte mogao da ustaje, niti da pokreće glavu, zato je stalno ležao na leđima. Mogao je da gleda samo u plafon. Dva druga u nevolji, po ceo dan su pričali o svojim porodicama, kući, poslu, gde su bili u vojsci, a gde na odmoru.

esej Prozor ljubavi - Priča o ljubavi i gledanju sveta drugim očima

Svakoga dana je čovek koji je sedeo na krevetu, opisivao drugu šta vidi kroz prozor. Najlepši deo dana nepokretnom čoveku bio je kad mu njegov prijatelj priča šta vidi kroz prozor. Tada je zaboravljao i bolest i bolove.

Čovek koji je sedao na krevetu imao je mek, umirujući glas i divan dar pripovedanja. Slikovito je opisivao labudove u jezeru, decu koja su puštala papirne čamce, mlade parove koji zagrljeni šetaju pored jezera. Opisivao je cveće svih boja i senke granatog drveća raskošnih krošnji. Dok je čovek pričao, njegov nepokretni drug je zatvarao oči i činilo mu se da je napolju, na suncu, pored jezera, da udiše punim plućima miris cveća.

Tako su prolazili dani, nedelje, meseci. Jednog jutra, dok je nepomični čovek spavao, sestra je negde odvela čoveka koji je pričao.

Nepokretni bolesnik je posle nekoliko dana zamolio da mu krevet premeste do prozora. Bilo mu je malo bolje i mogao je da se pridigne i gleda čudesni svet izvan bolničkih zidova. Sestre su premestile krevet i pomogle mu da se udobno smesti. Sa velikim naporom se podigao i posle dugo vremena mogao je da kroz uživa u lepotama prirode. Pogledao je kroz prozor i ugledao prazan zid.

Bolesnik je pitao sestru kroz koji je prozor gledao njegov prijatelj, koji mu je tako lepo opisivao spoljni svet.

Sestra je odgovorila da je njegov prijatelj bio slep i nije mogao da vidi zid ispred prozora.

– Možda je hteo da vas usreći i olakša vam teške dane nepokretnog ležanja – rekla je sestra.

 

Neizmerna sreća leži u usrećivanju drugih, bez obzira na naše uslove. Podeljena tuga se prepolovi, a sreća udvostručuje.

Ako želiš da znaš koliko si bogat, prebroj koliko imaš onoga što se nikakvim novcem ne može kupiti.