ŠTA JE JOGA I VRSTE JOGE

Da li je Joga samo fizičko vežbanje i antistres opuštanje ili je to istočnjačka okultna disciplina koja šteti duši i navlači zle duhove na nas

 

Reč „joga“, potiče iz sanskritske reči „Yug“, i znači „zajednica“ (sa božanskim, tvojim višim „Ja“). Joga je put ka prevazilaženju običnog uma (onoga što ti misliš da jesi) sa ciljem da se stopiš sa tvojim višim „Ja“ ili „božasnkim Ja“. Joga znači, spajanje sa Bramanom (t.j. „Beskonačnim“, „Univerzalnim Duhom“, bezličnom silom koju Hindusi smatraju i zovu „bogom“), preko promenjenog stanja svesti, prema tome, teoretski oslobađanje sebe iz veza beskonačnih reinkarnacija. Joga dolazi iz Hidnu Veda. Može se pratiti unazad do Patandžalija, koji je bio religiozni vođa. Šiva, jedan od tri najmoćnija boga Hinduizma, poznat kao „Uništitelj“ – naziva se „Jogi Svara“ ili „Gospodar Joge“.

Šta je Joga i vrste joge - opuštanje ili okultna disciplina

Primer New age majke – istetovirana satanskim simbolima (simbol djavola na ledjima) majka od malih nogu dete uvodi u hindu okultizam

Navodimo sledeći deo, članka jednih svetovnih novina:

„Procenjeno je da postoji 10 000 joga učitelja u SAD, koji poučavaju između četiri i pet miliona studenata nedeljno. Joga je program koji uključuje svesno istezanje, promišljene pokrete, kontrolisano disanje i vežbe opuštanja. Svrha joge je da razvije snagu, savitljivost, ravnotežu, uravnoteženje tela, svesnost tela, mišićnu ravnotežu, smirenost i kontrolisano disanje. Joga je nastala iz jedne škole misli Hinduizma, koja govori da pokreti mogu izdvojiti dušu od tela i uma. U Zapadnom svetu, joga se koristi uglavnom kao oblik vežbi. Govori se da joga hoće da ujedini telo, um i dah; da ih natera da deluju skladno. Ona je veoma laka, spora i meditativna; ali zahteva koncentraciju. Istruktori joge govore da su primili mnoštvo žalbi od strane ljudi, koji veruju da je joga prepletena sa okultizmom i misticizmom: „Znamo da joga zaista potiče iz jednog dela indijskog hinduizma, ali naši časovi se uglavnom bave fizičkom stranom joge, koja ni na koji način ne primorava ljude, da se uključe u religije Dalekog Istoka. “(The Bloomington Herald Times; 1991)

Tužno je, čak su i Hrišćani poverovali u ovu laž. Svaki joga učitelj jeste ustvari misionar Budizma ili Hinduizma, čak i ako on ili ona “nose krst, insistiraju da je Isus bio veliki Jogin, govoreći i protestujući da joga nije religija, već nauka”. Ovo je najveća od laži.

Ipak, ona je toliko raširena, razglašena i veruje se u nju, da se u američkim državnim školama, sa početkom u vrtićima, ali i u svakoj drugoj oblasti života danas, da se joga i drugi oblici hindu-budističkog okultizma predaju i prihvataju kao nauka.

Nasuprot tome, Hrišćanstvo je izbačeno iz škola i pritisnuto u svakoj drugoj oblasti života u “Širokom, slobodoumnom” pokretu, koji teži da zameni religiju sa “New Age” naukom!” (Peace, Property and the coming Holocaust, str. 147).

Joga je jasan koncept “New Age”-a, koji je duboko religiozan i panteističan u svom poreklu. Široko se upotrebljava i podržava od strane propovednika “New Age”-a. Ovaj pokret negira stvarnost greha i potpune izopačenosti i veruje da je svaki čovek uopšteno dobar i da je božanstven. Oni uče da postoji bog u svakome od nas, a da smo mi isuviše nesvesno toga; treba da to razvijemo kroz meditaciju i druge metafizičke tehnike. Oni uče da je jedina stvar, koja je potrebna ljudima, prosvetljenje u pogledu njihove božanstvenosti. Veruju da se kroz reinkarnaciju, čoveko ponovo sjedinjuje sa „bogom“. Veruju u Karmu, koja predstavlja dug čoveka iz njegovog prethodnog života. Propovedaju i veruju u evoluciju, suprotstavljenu Stvaranju, opisanom u Svetom Pismu.

Joga je takođe udružena sa maštanjem, vizualizacijom, hipnozom, magijom uma, pevanjem manrti, pozitivnim razmišljanjem, Silva tehnikama uma, koje ne samo da nisu Hrišćanske, već su i potencijalno opasne. Kada se upražnjava od strane verujućih Hrišćana,. Dozvoljava određeni spoljni, duhovni uticaj u našem životu, koji je sa njim nedosledan i nedozvoljen. (2 Kor. 6:14-18).

Bavljenje Jogom je u najboljem slučaju neznaboštvo, paganiza, a u najgorem okultizam. Njena učenja potiču iz religija Dalekog Istoka, koje sve uče da sam Ja „Bog“, samo što to ne shvatam:

„Cilj joge je „samo-ostvarenje“ – pogledajmo duboko u ono što treba da bude hram Istinitog Boga i da tu otkrijemo navodno „Istinito Ja“, ili „Više Ja“ i da objavimo da smo mi Bog. Ništa nije u religiji jače od te ideje, ali ipak mirnih lica, svi jogini insistiraju da bavljenje jogom, neće promentiti nečija religiozna verovanja.

Ovo je religija Antihrista a po prvi put u istoriji je široko rasprostranjena kroz celi Zapadni svet krot Transcendentalnu Meditaciju i druge oblike joge (The Seduction of Christianity, str. 54).

Joga sebe naziva naukom. “Nazivajući sebe naukom, joga (koja predstavlja samo srce Hinduizma) je za poslednjih trideset godina postala sastavni deo Zapadnog društva, gde se ona predaje u skoro svakom klubu, državnim školama, industriji, u brojnim „crkvama“. Obučena u odeću Zapada, joga je zadobila prihvatanje u medicini, psihologiji, obrazovanju, religiji pod eufemizmima kao što su „fokusiranje“, „terapija za opuštanje“, „samo-hipnoza“ i „stvaralačka vizualizacija“. Joga je stvorena da vodi do „ostvarenja“ čovekovog istinskog „božanstva“ kroz unutrašnji, meditativni put, u kome konačno nalazi krajnji izvor svega u ljudskoj psihi (The Seduction of Christianity, str.110)

Hata Joga je popularni oblik joge, korišćen od onih koji traže oblik opuštanja i beznapornu vežbu. Johana Mikelsen, međutim, pravilno rasuđuje: „Postoji uobičajeno, pogrešno shvatanje na Zapadu, da je Hata Joga, jedna od deset oblika joge, koja navodno vodi do samo-ostvarenja, samo neutralni oblik vežbe, opuštajuća i delotvorna alternativa za one koji se gnušaju trčanja i kalinetike… (Međutim), Hata Joga je „jedan od šest prepoznatih sistema izvornog Hinduizma“ i u svojim korenovima je religiozna i mistična. Ona je takođe jedan od najtežih i naročito (duhovno) opasnih oblika Joge.

Izraz Hata (hatha)je nastao iz glagola hath, što znači Ćtlačiti, ugnjetavatiL. Bavljenje hata Jogom jeste utvari i zamišljeno da potisne tok psihičke energije kroz ove kanale (“simbolični ili psihički prolazi na drugoj strani kičmene moždine”), primoravajući na taj način “moć zmije” ili “kundalini” silu, da se podigne kroz središnji psihički kanal i kičmi (sushumna) i gore kroz čakre (chakras), pretpostavljene psihičke centre ljudske ličnosti i moći.

Zapadnjaci pogrešno veruju da se neko može baviti Hata Jogom bez učešća u filosofskim i religioznim verovanjima, koja su undergird. To je potpuna zabluda… Vi ne možete odvojiti vežbe od filosofije… „Sami pokreti postaju oblik meditacije“. Produženo bavljenje ovim vežbama joge će „bilo da namerava ili ne, konačno uticati na tebe i usmeriti te ka Dalekoistočnim, mističnim pogledima. To je ono što je smisao! Ne postoji, po definiciji „takva stvar kao neutralna joga“. (Like Lambs to the Slaughter, str. 93-95).

Drugi tipovi ili vrste Joge:

Laja Joga: „Put Univerzalnog Tela“ – u Laja Jogi, Makrokosmos (Svemir) direktno je povezan sa Mikrokosmosom (ljudsko telo). Postoji pet centara (čakri ili kola) duž kičme i jedna između obrva, koja direktno i koje odgovaraju nekom vidu stvaranja. Ove čakre su povezane sa eteričnim kanalom kroz kičmu. Prvobitna stvaralačka energija (kundalini) leži neiskorišćena u bazi kičme, u korenskoj čakri. Laja Jogin, koji se bavi ovim tipom joge, kroz meditaciju i Asane (vežbe stavova), će svoju kundalini energiju privoleti, da prođe kroz svaku čakru, dok ne dostigne svoju izvornu tačku na vrhu lobanje. U toj tački, jogin će se stopiti sa izvorom stvaranja. Ako jogin tada izabere povratni proces, kundalini energija će putovati na dole, puneći svaki centar povećanom količinom Prane (životne energije). Posledica je da će jogin onda imati više razumevanja i kontrole nad svim vidovima stvaranja, svaki put kada se taj proces dogodi.

Karma Joga: “Put Nesebičnog Delanja” – izvedena je sa ciljem zadovoljenja želje, ima efekat stvaranja novih želja, koje zahtevaju dodatna dela. Zavisnost od zadovoljstva (u bilo kom obliku) je dobar primer ovoga. Jednom kada je želja zadovoljena, ona izaziva sve više želja, koje onda zahtevaju i teže da budu zadovoljene u beskraj (ad infinitum). U Karma Jogi, čovek traga za prekidanjem ovog kruga, na taj način što se neđe privezati za ishod bilo čega što radi. Dela se na taj način izvode, prema onome što izgleda prikladno u datoj situaciji. Osoba koja čini delo, nema brigu o tome, da li će posledica biti “dobra” ili “loša”. Pošto se dela ne izvode radi samo-proslavljanja, osoba je lišena odgovornosti. Kao posledica ne-privezanosti za ishod, osoba može potpuno biti umešana u šta bilo. Na ovaj način, Jogin traga za prekidom večnog kruga smrti i ponovnog rađanja.

Džnani Joga: “Put Transcendentalnog Znanja” – ova vrsta joge je prilagođena onima koji su intelektualno radoznali, koji vole da razmišljaju i analiziraju. Običan um ne može nikada znati Konačno ili Apsolutno. Prema tome, cilj običnog uma je da to shvati i, prema tome, da se ukloni sa puta. U suštini, čovek koristi običan um, da bi prevazišao isti taj um. Postepeno običan um otkriva istinu samome sebi. U pitanju „Ko sam ja?“, kao što uči veliki guru, Ramana Mahariši, lažni identiteti uma biavju opovrgnuti jedan po jedan, dok ne budu iscrpeni. Jednom kada je um iscrpeo sve odgovore, onda „više Ja“ može da se pojavi.

Bakti Joga: „Put Pobožnosti“ – Bakti Joga se smatra najjednostavnijom od svih Joga. Bakti je uvežbavanje samopredaje, radi svrhe konačnog poistovećivanja sebe sa izvorom ljubavi ili „višeg Ja“. To nije slično pobožnosti i službi, kao u nekadašnjoj religiji Zapada, Hrišćanstvu. Jogin bira „sveca“ Gurua, ili neke druge figure, prema kome će usmeriti svoju molitvenu ljubav. Svako delo u svakodnevnom životu se čini da posluži ljubljenome. [*] Na prvi pogled, čovek može imati sliku ili predstavu, ili da se uvežvava veština vizualizacije.

Radža Joga: „Put Mira“ – u Radža Jogi cilj je da se stiša um kroz mrditaciju. Tu je pažnja fokusirana na predmetu, mantri, ili nekom konceptu. Kada um krene da luta, on se vraća na objekat koncentracije, bez obzira šta bi on mogao biti. Vremenom, um prestaje da luta i postaje potpuno miran. Stanje usredsređene, neprekinute koncentracije dolazi. Iz ovog stanja, Jogin će se konačno sjediniti sa „višim Ja.“

Kridža Joga: „Babadži Kridža Joga“ – jeste naučna veština ili savršena ili savremena „Božija istinska zajednica i samo-ostvarenje“. Veliki učitelj Indije, Babadži Nagarag oživeo je kao sintezu učenja osamnaest Sida tradicija. Kridža Joga tvrdi da donosi sastavni preobražaj pojedinca, na svih pet nivoa postojanja: fizičkom, vitalnom, mentalnom, intelektualnom i duhovnom. Ona uključuje seriju od 144 tehnika ilil „Kridža“, grupisanih u pet faza ili grana:

a) Kridža Hata Joga, uključuje i Asane „fizičke stavove opuštanja“ „bandahs”, mišićne ključeve i mudras” pokrete, od kojih svi donose bolje zdravlje, mir i buđenje glavnih energetskih centara, čakri. Babdži je izabrao, posebno delotvorne serije od osamnaest stavova, koji se uče u fazama i u parovima. Čovek brine za fizičko telo, ne radi sebe, već kao točka ili hrama božanstva (ipak religija, a ne samo vežba).

b) Kridža Kundalini Pranajama: „potencijalna“ tehnika, moćna vežba disanja koja treba da probudi moćnu latentnu energiju i kruži kroz sedam glavnih čakri, izmeću dna kičme i vrha glave. Ona budi njihova odgovarajuća psihološka stanja i čini od čoveka dinamo, na svih pet nivoa postojanja.

v) Kridža Diana Joga: meditacija, naučna veština poučavanja uma: očišćenje podsvesti; razvoj koncentracije, mentalna ljubav prema bližnjima i viđenja; probuđenje intuitivne i stvaralačke sposobnosti i nakupljanje velikih količina energije. Mantra bi trebalo da očisti sve uobičajene podsvesne težnje (to je religiozni stih, koji se neprestano ponavlja).

g) Kridža Bakti Joga: pobožne aktivnosti i služba sa ciljem da probude božansku univerzalnu ljubav i duhovno blaženstvo; uključuje pevanje, sviranje, ceremonije, hdočašća i obožavanje.

U tom slučaju, ako je neko zainteresovan za fizičko vežbanje, koje treba da pomogne čovekovom telu, ne treba da se bavi Jogom, koja je stvorena radi smrti, učeći nas kako da sotignemo stanje svesti, gde dobija bolju reinkarnaciju. Čak i fizički stavovi u Jogi dolaze direktno iz Hindu spisa i tako su stvoreni da postave čoveka u stanje svesti, gde će onda zamišljati da je Bog.

Prema tome, Hrišćani koji misle, da će dobiti opuštanje i/ili vežbu, u stvarnosti dobijaju Hinduizam! Misle da dobijaju nauku, ali dobijaju religiju! Pogrešno je nazvano i opasno je! (John Akenberg Show Program, “The New Age in Society).

Džon Veldon i Kliford Vilson, napisali su u knjizi „Occult Shock and Psyshic Forces“ da je Joga u stvarnosti čist okultizam.

Hans Ulrih Rieker u svojoj knjizi „The Yoga of Light“ takođe upozorava da nerazumevanje prave prirode Joge, može značiti „smrt ili ludilo“. Druga, malo poznata činjenica je, da je praktično svaki veći guru u Indiji izdao upozorenja, slična ovima; t.j. tehnike dubokog disanja, kao što su one koje se uče u Jogi, jesu tradicionalni metodi za ulaženje u promenjena stanja svesti i razvijanje tzv. psihičkih moći.

Joga je jedno od osnovnih sredstava za dostizanje ovog promenjenog stanja svesti. A promenjeno stanje svesti predstavlja vrata za okultizam.

Ser Džon Ekls, dobitnik Nobelove Nagrade za svoja istraživanja na mozgu, rekao je da je mozak „mašina, na kojoj duh radi“. U normalnom stanju svesti, čovekov sopstveni duh „kuca“ po neuronima u mozgu i upravlja svojim telom. Mi smo povezani sa svojim telom. Ali, u promenjenom stanju svesti, pod dejstvom droge, hipnoze, joge, itd. ovo pasivno, ali promenjeno stanje, veza između mozga i duha se gubi.

To onda dozvoljava drugom duhu da se umetne, da počne da „kucka“ po neuronima mozga i na taj način stvara čitav univerzum iluzija. Vi ste onda tako, sami sebe otvorili. To se naziva vračanje. Ljudi bukvalno sebe uče, kako da budu demonizovani, a sve u ime razvijanja čovekovih punih sposobnosti.

Izvor: Manastir Podmanine