ĆILIM

Kada more ćilim tka,
Valova mu kapi,
Pomažu ćilim tkati.

Pesma Ćilim - Nikola Šimić Tonin

Gdje koji galeb svrati,
Kao tkalac ćilim tkati,
Il’ u tkanje se utkati.

Bijela lađa sred ćilima
Usidrena znade stati,
I u tkanje se utkati.

Ribari mu cijele mreže,
Znaju dati,
Da se ćilim može tkati.

Od nekuda dupin svrati…
Nije dupin za to tkanje,
Već je dupin za igranje,
Za parati mora tkanje.

 

Drage, 23. 10. 2012.

Nikola Šimić Tonin