DIŽIMO ŠKOLE!

Dižite škole,
Deca vas mole!

Jer ima l’ gora srama i stida
Neg’ svome čedu ne dati vida!
Jer evo svetlost svetu se sprema,
A vaš da porod očiju nema!

Dižite škole,
Deca vas mole!

 Decak i devojcica Dižimo škole! - Jovan jovanović Zmaj

Posejte njivu budućih dana,
Radite na njoj sa sviju strana;
Ne žal’te truda – sećajte s’ ploda
Il’ niste sinci srpskoga roda!
Rani nam treba brzoga leka,
Otvor’te izvor sretnija veka!

Dižite škole,
Deca vas mole!

Jer brza reka pored nas teče,
A mi na bregu naše nesreće;
Ko ima svesti, otud se kloni;
Okati vide, breg nam se roni.
Gradimo broda, nema se časa,
Sutra smo žrtva burnih talasa.

Dižite škole,
Deca vas mole!

Il’ neka zine to naše groblje;
A narod naš će ostati roblje,
Slepo će poći u taj svet beli,
I molit’ mrve da mu udeli,
A kad se našeg nemara seti,
Samo će znati neoce kleti.

Dižite škole,
Deca vas mole!

„Skini mi, babo, s čela oblake;
Ne daj me, babo, u prosijake!
Ne štedi, babo, rad dobra moga,
Smiluj se, babo, tako ti Boga!
Jer biće dana, al’ neće sreće,
i biće ljudi, al’ Srba neće;
Pomozi, babo, pomoć’ ću i ja,
Da srpsko ime jošte prosija!“

Dižite škole,
Deca vas mole!

.

Jovan Jovanović Zmaj