EVROPA U ZENITU

Skoro vek stara Antievropska poema i ceo tekste pesme Aeroplan bez motora koju je objavio Ljubomir Micić osnivač časopisa Zenit

 

Novembra 1925 godine u nekadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji osnivač pokreta i časopisa Zenit, književnik i zenitist Ljubomir Micić je optužen za povredu morala zbog objavljivanja antievropske poeme Aeroplan bez motora. Ova čuvena antievropska poema je napisana skoro pre 90 godina i od tada se svašta dogadjalo i sa Srbijom i sa Evropom, ali nam se čini da se istorija ponavlja.

Aeroplan bez motora je proročka pesma, simbolična i duboka na mnogo nivoa. Ekskluzivno prvi put na internetu  objavljujemo ceo tekst pesme Aeroplan bez motora koju je napisao osnivač zenitizma Ljubomir Micić.

Aeroplan bez motora - Zenit i Antievropska poema zenitizma

 

AEROPLAN BEZ MOTORA

Antievropska poema

 

1. Divne su divne polazne stanice

2. Manar kuda nad Evropu

3. Visoko iznad evropskih bordepa i barova

4. Zar ne bezgrešna device Mati Hari

5. Ladje ili aeroplani

6. Ploviti kroz šarena mora uljena od brodova

7. Očepiti kurje oko pedi Askvit

8. Na futbalskom stadionu Levijatana

9. Najzad

10. U devetom nebu gledati radiofilm

11. E V R O P A ili S M R T  N A D U V E N E   Ž A B E

12. Makar Madagaskar

13. Afganistan ili Kuku-nor

14. Zanzibar ili Hamilton

15. Ural ili Durmitor

16. Argentina

17. Ekvator

18. Kangaru

 

19. Mornari

20. Odžaci

21. Sirene

22. Topovi

23. Turbine

24. Kapetani

? ima li još mesta za balkanskog čoveka

 

25. Gle sanjaju umorni krmilari

26. Uprkos romantičkih snova

27. Izmeniću pesnički red na javi

28. Neka

29. Neka ih sviju pesnika na zemlji

30. Još jedino novi pesnici brane srce i dušu novoga života

 

31. Ne mari

32. Žene na veliko rađaju posle morske oolesti

33. Žene ljube prnje u koje povijaju decu

34. Zato ne volem sanjive pesnike ni slinave žene

35. U snu

36. Zabadava sam bežao od kaljavih poplava

37. I uzalud se kočoperio u kraljevskom perju

38. Zapravo gacam balkansko blato i spotičem se o kosture

39. U očima moje rogate sudbine

40. Nisam našao luku

41. Noću

42. Bacao sam crne krpe u nakazne obraze oglodanih dana

43. – – —

44. — —

 

45. Ljudi

46. Ne bojte se moje ljubavi

47. Dosta su lokali našu krv

48. Mleka Mleka Mleka

49. SUNČANOGA MLEKA

50. Humanisti

51. Danas varvarski mislim

52. Sutra ćemo opet biti ajduci čovečanstva

53. ———

54. ———

55. ———-

56. Jao pobeđeni

57. Jao pobednici

58. Usmrtiću svojim ideoplanom sve zapadne pilote

59. Već sam savio panevropsku kičmu preko Dunava

60. Digao sam Balkancima most bez gvožđa i bez reparacija

61. Alooooooooooooooooo

62. Naš most je zemaljska duga

63. ISTOK protiv ZAPADA

64. Evo: naša nova sloboda: most

65. Evo: vaš novi život: pad

66. Tres o zemlju

67. Tres —- po-tres —– Tres —- po-tres —– Tres —– po-tres

68. U slavu mene

69. Moji zemljaci čekaju vreme da me iskljuju gavrani

70. ——-

71. ———-

72. Probodite me u zenitonosnom letu

73. Hej

74. Visoko nad hrašćem pucaću u smrt

96. U svim sijalicama klepeću balkanska zvona

97. — da se slome evropska krila

98. — da prsnu berzanska stakla

99. – da prasnu vakuumni prostori svih buržoazija na zemlji

100. da se stropošta smrdljivo STARO

101. da divljački klija NOVO NOVO NOVO

102. Svuda naopako

103. Uvek protiv večnosti

104. Gdegod je udarila šaka mojih besnih očiju

105. Dole večnost

106. Živeo život živoga života

107. Možda se i varamo u obliku zemlje

108. Zar samo tri aeroplana postigoše svetski rekord

109. Bravo…

110. Otvara se najzad ćelija motornih lobanja

111. Mrve se kulturne opne kao orahove ljuske

112. GORAK JE PLOD CIVILIZACIIE

113. NA BALKANSKOM KONTINENTU

114. uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

115. Možda je novi život školjka gorućih slapova

116. — poleteti duboko

117. — putovati stepama

118. — pobediti kulturu

119. — padati visoko

120. — pevati varvare ljude

121. — prkositi civilizovanom čoveku

122. Sve je možda samo delo divljačkih slapova

123. Nijagara

124.Volga

125. Vardar

126. Samo divljački slapovi su moćni

127. —– divljački slapovi su surovi i gordi

128. —– divljački slapovi rađaju električnu snagu

129. Tako je radio moj balkanski pobratim

130. Prvi otkrivač telegrafije bez žica

131. Srpski elektrogenije Nikola Tesla

 

132. Čovečnici

133. Povucite vertikale iz temena

134. O BARBAROGENIJE tvorče moje ludosti 1

35. Usvrdlaj nam lobanjske gromobrane i radiotelefone

136. O BARBAROGENIJE jedini nosioče novoga duha

137. Rigaj moju divlju snagu iz sebe

138. O BARBAROGENIJE svetski putniče naše ajdučke kulture

 

140. Uvis

141. Uvis

142. Uvis

 

143. Usput slušajte bezimenu simfoniju

144. Iz magične utrobe blagopokojnog Lajdena

145. Uzalud čekam berzansko rušenje dolar-palata

146. Spratovi u spratove sviju smerova

147. Poput ajdučkih valova sa Topčidera i grešne Avale

148. Lift pete stepenice u toplo kupatilo

149. Ajde de

150. ———

151. ———–

152. ———–

153. Prgava zvonca dreče iz utrobe smrtnoga Lajdena

154. Baterije silom uleću pod ljubavne jorgane

 

156. Mermere i popljuvane grobnice

157. Mermere i oskvrnute ikone

158. Mermere i zadimljene terevenke

159. Mermere i posvećene barove

160. Mermere i blagoslovene kocke

161. Mermere i saborne crkve

162. Mermere i ženske košulje

163. Mermere i šarene dolare

164. Sve zajedno pod vijugave stepenice balkanskih vešala

165. Polu ljudske evropske nakaze

166. Amo

167. Pod jedinu pravdu vesele prašine

 

168. Tako ženo moja

169. Ne kazuj nikome tajne mog zenitoplana

170. — OPASNO JE NAGNUTI SE NAPOLJE —

171. Tebi ova pesma šum dalekih avionskih krila

172. Samo ti znaš bezbrojna imena stanica

173. Na kojima blešte samafori moje ljubavi

174. Samo ti znaš moj jedini druže

175. Sve su stanice semafori naše ljubavi

 

176. I ove noći seva trista pobeđenih bolova

177. Bezbroj grčeva žiga pravo do srca

178. Ponajmanje trista varvarskih grčeva

179. Ovde visoko

180. U belim grudima mog ludog ideoplana

181. Mesto žuči ključa: zenit i krv

182. Moja krila nesmiljeno tresu pogane zvezde

183. U drvena nedra železničkih pruga i pragova

184. Iznad svake zemlje

 

185. O gvozdeni meridijani ljudožderskih država

186. Vaša svetla rebra iz sijaset zmijskih trbuha

187. Samljeće BARBAROGENIJE

 

188. Vi ukočene gvozdene zmije

189. Zašto ne vežete sve zemaljske kontinente

190. Sa najdaljom obećanom zemljom

191. Na zlu glasu

192. Po imenu

ČOVEČANSTVO

 

193. Na noge

194. Na noge vi gvozdene ukočene zmije bez nogu

195. Eno u visini takozvanog neba

196. Krvave gaće naših gladnih godina

197. Leprše nad glavama svih kontinenata

198. Kao plašila

199. Brrrrr

200. Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

1922.

Ljubomir Micić – Beograd

 

Ljubomir Micić je srpski književni kritičar i publicist (Sošice kraj Jastrebarskoga, 16. XI. 1895 – Kačarevo kraj Pančeva, 15. VI. 1971).

Diplomirao na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (1918). Kao mladić sudelovao u srpskim omladinskim društvima (Karlovac, Zagreb) i u I. svetskom ratu (1916). Od 1918. objavljivao pesme, prozu te književne, pozorišne i filmske kritike.

Godine 1921. u Zagrebu je pokrenuo i uređivao avangardistički časopis Zenit (od 1923. uredništvo je preseljeno u Beograd, gde je časopis izlazio do 1926); u njemu je (s I. Gollom i B. Tokinom) objavio Manifest zenitizma, u kojem je proglasio »zenitističko pesništvo kao izraz vremena i doba najgenijalnijih paradoksa«. Godine 1924. priredio je u Beogradu Zenitovu međunarodnu izložbu nove umetnosti, na kojoj su sudelovali V. Kandinski, O. Zadkin, R. i S. Delaunay, M. Chagall, E. M. Lisicki, V. Gecan, J. Seissel (pseudonim Jo Klek) i drugi. Živio u Parizu 1926–36., objavljujući na francuskom jeziku.

Značajnija su mu dela: Ritmi mojih slutnja (1919), Istočni greh (1920), Spas duše (1920), Kola za spasavanje (1922), Aeroplan bez motora (1926), Antievropa (1926), Biti ili ne biti (Être ou ne pas être, 1933), Ništa bez ljubavi (Rien sans amour, 1935) i druga.