MILIONSKI GRAD ŠATORA

Pored Meke u Saudijskoj arabiji se nalazi grad pod šatorima koji može da primi skoro 3 miliona hodočasnika. Ima preko 160.000 šatora

 

Ovo je šatorski grad za hodočasnike, podignut 8 km od  Meke i broji preko 160.000 šatora.

Šatori su od materijala otpornog na vatru i snabdeveni klima uredjajima.

Svaki šator ima i zvučnik, termometar i požarnu signalizaciju.

Kapacitet grada šatora je ukupno 3 miliona osoba.

 

Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 1

Hadždž (ar. حج), hodočašće muslimana u Mekku, jedan od 5 temelja Islama.

Riječ hadž znači cilj, svrha, namjera (sa arapskog kasd). Sa stanovišta islamskog vjernika to je namjera i putovanje u Mekku (današnja Saudijska Arabija) s ciljem obavljanja određenih obreda, u određeno vrijeme i pod određenim uslovima.

Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 10 Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 9 Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 8

Danas vlada Saudijske Arabije kontroliše dolazak na Hadž time što izdaje specijalne vize za strane državljane za potrebe hodočašća u toku islamskog mjeseca Zu-l-Hidždže. Ulaz u Mekku je zabranjen nemuslimanima i čitav grad je svetište muslimana.

Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 7 Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 6

Hadž je jedan od temelja Islama i zbog toga je obavezno jedanput obaviti hadž, ako je osoba u mogućnosti. U 97. ajetu sure Āli ‘Imrān Kur’ana je navedeno:

„Hodočastiti Kabu dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.“ (Kur’an 3:97)

Također mnogi hadisi bilježe da je Muhammed, a.s. podsticao vjernike da obavljaju hadž. Npr.

Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i obavljaju hadža.

Na oprosnom hadžu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:O ljudi, Allah vam je propisao obavljanje hadža pa ga obavljajte.

Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 5 Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 4

Islamski učenjaci su složni da treba ispuniti pet šartova da bi hadž postao obavezan, a to su:

  1. islam
  2. razum
  3. punoljetnost
  4. sloboda
  5. mogućnost.

S tim što se za ženu uslovljava još jedan šart, a to je da sa njom putuje neko od najbliže rodbine (ar. mahrem), shodno hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem se kaže: Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan putovati jedan dan, a da sa njom nije mahrem.

Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 3 Grad pod šatorima za hodošasnike Meka Saudijska arabija 2

Hadž se temelji na četiri stvari a to su:

  1. Oblačenje ihram-a
  2. Boravak na Arefatu
  3. Tavafu-l-ifade(Obilazak oko Kabe 7 puta)
  4. S’aj između Safe i Merve