NICA

Ani Knežević

Nica Francuska razglednica

 

Svaki je grad

na svoj način Lijep.

Uz sva njegova naličja i lica,

samo je Nica Krasotica.

 

Nikola Šimić Tonin