LEPENSKI VIR I OBLUTAK

Poziv na umetničku izložbu Lepenski oblutak, lep ko lutak autora Hristivoja Pavlovića

 

Ovim putem želimo da Vas pozovemo na svečano otvaranje umetničke izložbe „Lepenski oblutak, lep ko lutak“, autora Hristivoja Pavlovića.

Umetnička izložba u Beogradu - Lepenski oblutak, lep ko lutakMi smo Sedmorečje, Škola praistorijske arheologije koja populariše mezolit i neolit Balkana, povećava poznatost i vidljivost naših arheoloških nalazišta i artefakta, ukazujemo na značaj, važnost i kvalitet iskopina, te shodno tome, smeštamo Srbiju na evropsku i svetsku arehološku mapu.

Prepoznali smo potrebu da se i na ovaj umetnički način prikaže vrednost i virtuoznost izražaja drevne kulture, skrivena u oblucima Hristivoja Pavlovića.

Verujemo da ćete pronaći lepotu u ovoj specifičnoj interpretaciji umetničkog aspekta kulture Lepenskog Vira i svojim prisustvom uveličitati otvaranje izložbe.

Otvara se Umetnička izložba - Lepenski oblutak, lep ko lutak

Obluci sa izložbe Lepenski oblutak, lep ko lutak

„Lepenski oblutak, lep ko lutak“ – Umetnička izložba

U srpskoj mitologiji, belutak ima mističnu moć, služi kao amajlija, donosi sreću i predstavlja sedište duša pokojnika. Obluci sa Lepenskog Vira, i nakon toliko milenijuma, inspiracija su i nadahnuće umetnika, i pravi su medij koji prenosi poruku o veličanstvenosti drevne kulture.

Škola praistorijske arheologije Sedmorečje prepoznala je potrebu da se i na ovaj, umetnički način prikaže vrednost i virtuoznost izražaja – a sve to se krije u oblucima Hristivoja Pavlovića.

Izložba „Lepenski oblutak, lep ko lutak“ predstavlja interpretaciju ličnog doživljaja praistorijske umetnosti kulture Lepenskog Vira, autora Hristivoja Pavlovića. Kolekcija je sačinjena od dve serije, pod autorskim nazivima „Vodosten Stamen Stopet“ i „Opet Stopet“, što čini ukupno 210 unikatnih komada. Svaki oplemenjen priradajućim licem, koje im daje jedinstven karakter i energiju, ostavljeni su intuitivnoj radoznalosti posmatrača da prepoznaju suštinu oblutka.

Mi smo čuvari i nastavljači, i da parafraziramo čuvenog pesnika: biće još oblutaka, ali ne više ovakvih.

Sa poštovanjem,

Sedmorečje, Škola praistorijske arheologije

www.sedmorecje.com Terazije 31, Igumanova palata