„Тешко је Бога у невољи хвалити,
кад мислиш да је могао
да помогне
а није“…

(Чеслав Милош)

 ПОСЛЕДЊИ КРУГ

 

Ели, Ели,
Елазаре,

све похаре,
све похаре,

сви храмови
затрвени

и светиње
и светиње…

ПОСЛЕДЊИ КРУГ

…Крвав је
од шиба
пут:

Елазар
трчи
Последњи круг:

Пљују те
по сунчевом
јутру,

по срцу,

у сâму те
Икону живота
пљују…

Ели, Ели,
Елазаре,
истекло је
време је…

Елазар
трчи
последњи
сунчев лук.

Ели, Ели,
Елазаре,

све су
ближи,
све су
ближи,

тама
слепе земље,
дух
ништавила,
мŷк.

У туђем житу
крвари
последњи божур.

Ели, Ели, лама савахтани?

 

 

Љубомир Вуличевић